Talousyllätykset kääntyneet jälleen vahvasti positiivisen puolelle

Talousyllätykset kääntyneet jälleen vahvasti positiivisen puolelle

Artikkeli 18.01.2018 8:48 MakroanalyysiEurotalousUSA:n talousTalous

Vuosi 2018 on alkanut osakemarkkinalla vahvasti: Euroopassa pääindeksit ovat nousseet vuoden vaihteesta 2-3 % ja USA:ssa 5 % tai yli. Osittain nousu on perustunut jo viime vuoden lopulla virinneeseen talousoptimismiin, jonka mukaisesti globaali talousympäristö pysyisi kuluvanakin vuonna yrityksille vahvana. Viime vuosi oli laaja-alaisen kasvun aikaa, ja tämän uskotaan kestävän pitkälti myös kuluvana vuonna kiristyvästä rahapoliittisesta ympäristöstä huolimatta.

Positiivisuus näkyy myös suurten ennustelaitosten talousennusteissa. Joulukuussa talousennusteensa päivittäneet Federal Reserve ja EKP tarkistivat ennustelukujaan ylöspäin. Nykyisellään tämän vuoden kasvuodotuksena USA:n taloudelle on 2,5 % (sama kuin 2017) ja euroalueelle 2,3 % (2,4 % vuonna 2017) eli kasvu olisi yhtä vahvaa kuin viime vuonna. Ennustelaitoksista OECD on päivittänyt talousennusteensa marraskuussa ja IMF lokakuussa, ja kummankin osalta ennusteet ovat etenkin euroalueella hieman alhaisempia kuin EKP:llä. Uskomme näissä ennusteissa olevan kuitenkin nousuvaraa ylöspäin seuraavan päivityksen yhteydessä, sillä loppuvuoden talousluvut ovat jatkaneet positiivisten yllätysten kulkuaan (ks. kuvio alla).

 

Citigroupin talousyllätyksiä kuvaava indeksi on sekä euroalueen että USA:n osalta noussut vuodenvaihteen jälkeen jälleen yli 50:n lukeman. USA:n talousyllätyksissä nähtiin pieni notkahdus kesän aikana, mutta tämän jälkeen toteutuneet talousluvut ovat ylittäneet markkinaodotukset, mikä on nostanut indeksiä ja antanut perustaa myös talousennustenostoille.

Euroalueella indeksin kehitys oli läpi viime vuoden vahvaa ja positiivisia yllätyksiä saatiin lähes järjestäen talousluvuissa, minkä takia talousennusteitakin saatiin tarkastaa reilusti ylöspäin (esim. EKP nosti vuoden 2017 ennustettaan 0,8 %-yksikköä joulukuusta 2016). Nyt ennusteet heijastelevat kultakutreille toista menestysvuotta, eli vahvaa talouskasvua ja kohtuullisen hidasta inflaatiota.