Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Teollisuus jatkaa laukkaansa talouden mustana hevosena

Teollisuus jatkaa laukkaansa talouden mustana hevosena

Artikkeli 14.01.2021 6:58 TalousMakroanalyysiEurotalous

Euroalueen eilen julkaistut teollisuustuotantoluvut marraskuulta olivat odotettua parempia. Tuotanto kasvoi 2,5 % lokakuusta ja oli enää 0,6 % vuodentakaista matalammalla tasolla. Joulukuun luottamusluvuissakaan (ks. kuviot alla) ei vielä ollut merkkejä koronapandemian leviämisen negatiivisista vaikutuksista euroteollisuuteen, joten lukujen perusteella näyttää siltä, että sektori jatkaa laukkaansa läpi pandemian toisen aallon. Vajetta tuotannossa kuitenkin edelleen riittää, sillä kapasiteetin käyttöaste on alle koronakriisiä edeltävien tasojen.

Teollisuuden kehityksen ero palvelualoihin on korostunut koronapandemian aikana, ja eroja riittää myös alasektoreiden sisällä. Pääomahyödykkeiden tuotanto kasvoi marraskuussa hyvää vauhtia (+6,1 %), kun taas kuluttajatuotteiden tuotanto laski 1,1 %. Investointirintamalla näyttäisi siis olevan virkoamista, kun taas kuluttajatuotteisiin pohjautuva tuotanto on edelleen vastatuulessa. Jälkimmäiseen viittaa myös marraskuun vähittäismyynnin odotettua rajumpi lasku (-6,1 % lokakuusta). Tämä osoittaa, että koronapandemia kohtelee eri sektoreita eri tavalla, palvelualojen ollessa edelleen suurimpia kärsijöitä.

Maakohtaisessa tarkastelussa pienet loistivat. Irlanti onnistui kasvattamaan tuotantoaan jopa 52,8 % vuodentakaiseen nähden johtuen tosin pitkälti kausitasoituksista, ja Kreikassakin kasvua oli 8,8 %. Suurmaista tuotanto kasvoi lokakuusta Saksassa, mutta laski Ranskassa, Italiassa ja Espanjassa. Suomi on ollut kriisin yllättäjä, sillä täkäläisittäin koronapandemian tuottama kolaus teollisuudelle on ollut selvästi muita maita pienempi.

Vuoteen 2021 lähdetään teollisuudessa, kuten muuallakin taloudessa, toiveikkaissa tunnelmissa. Marraskuussa investointihyödykkeiden tuotanto vauhdittui selvästi ja luottamusluvut ovat jatkaneet vahvistumistaan, mikä antaa osaltaan pohjaa kasvuodotuksille. Koronapandemian leviämisen vuoksi tehdyt uusimmat rajoitustoimet eivät näkyneet joulukuun luottamuskyselyissä, joten tammikuun luvuista käy paremmin ilmi uusien rajoitusten aikainen tilanne.

Marianne Palmu