Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Helsingin pörssissä osinkotuotto hieman historiallisen mediaanin yläpuolella

Helsingin pörssin osinkotuoton mediaani on ollut 3,9 % vuosina 2005-2015, eli vuoden 2015 tämän hetkinen 4,1 %:n osinkotuotto on hieman historiallisen mediaanin yläpuolella. Helsingin pörssissä on havaittavissa seuraavat merkit: 1) osinkotuotto on laskenut hieman vuodesta 2014, 2) voitonjakosuhde on laskenut, 3) tulostuotto nousee viime vuodesta, 4) pääoman tuotto on noussut ja 5) yhtiöiden likviditeettitilanteet ja taseet ovat parantuneet. Osinkotuotto on hyvällä tasolla ottaen huomioon matala korkoympäristö. Hyvän osingontuoton mahdollistaa suomalaisten yhtiöiden kohtuullisen hyvä tuloskunto (nettotulosmarginaali 2015 10 % vs. 2014 6,6 %) ja se, että suomalaisten pörssiyhtiöiden taseisiin on kertynyt ennätysmäärä likvidejä varoja (kirjoitimme tästä lokakuussa).

Helsingin pörssin 4,1 %:n osinkotuotto on suhteessa muihin osakeindekseihin hyvällä tasolla. Ruotsissa OMX Stockholmin osinkotuotto on 3,7 %, saksalaisen DAX-indeksin 3,1 % ja Euroopan Eurostoxx 50:n osinkotuotto on 3,9 %. Yhdysvalloissa S&P 500:n 2,3 %:n osinkotuotto on huomattavasti matalammalla tasolla verrattuna eurooppalaisiin indekseihin. Huomioitavaa on, että Yhdysvalloissa on historiallisesti aina palautettu suurempi määrä pääomia takaisin osakkeenomistajille osakkeiden takaisinostoilla verrattuna eurooppalaisiin yhtiöihin. Voitonjakosuhde on vielä suhteellisen matala, kun tarkastellaan historiallista voitonjakosuhdetta ja otetaan huomioon yhtiöiden nykyiset keskimäärin hyvät taseet ja kannattavuudet. Vuoden 2015 voitonjakosuhde on Bloombergin mukaan 51 %, eli se laski hieman vuoden 2014 54 %:sta. Näkemyksemme mukaan yhtiöiden investointiasteet ovat tällä hetkellä keskimäärin alhaisella tasolla, koska houkuttelevia investointikohteita ei erityisemmin ole ja yleisesti taloudellinen epävarmuus on korkealla tasolla.

Lähde: Bloomberg

 

Tulostuotto hyvällä tasolla

Vaikka Helsingin pörssin osinkotuotto on laskenut hieman, pysyy tulostuotto ennusteiden mukaan hyvällä tasolla. Vuoden 2015 tulostuotto oli 4,8 % laskien vuoden 2014 5,4 %:sta. Positiivisena asiana on lähivuosien ennustettu tulostuotto, joka ennusteiden mukaan nousee yli 6 %:n. Tulostuotto lasketaan käänteisenä P/E-lukuna, eli se mittaa nettotuloksen markkina-arvoon. Bloombergin datassa täytyy kuitenkin huomioida, että se keskittyy voimakkaasti suuriin yhtiöihin eikä välttämättä anna oikeaa kokonaiskuvaa Helsingin pörssin yhtiöistä. 

Tulostuotto kertoo, paljonko tuottoa Helsingin pörssistä saadaan sijoitetulla rahalla. Vuoden 2016 ennustettu 6,3 %:n tulostuotto on varsin hyvällä tasolla, kun sitä verrataan esimerkiksi Suomen valtion 10 vuoden lainaan, jonka korko on 0,6 %:n tasolla. Tämä tarkoittaa, että nykyisillä ennusteilla Helsingin pörssin tuotto-odotus on 5,7 % korkeampi verrattuna Suomen 10 vuoden lainaan. Näin suurta eroa Helsingin pörssin tulostuotolla ja Suomen 10 vuoden lainalla ei olla pitkään aikaan, vuonna 2004 ero oli 5,3 %.

Lähde: Bloomberg

 

Hyvä likviditeetti ja kannattavuus pitävät osingonmaksunäkymät hyvinä

Helsingin pörssin yhtiöiden oman pääoman tuotto ja likviditeetti ovat kehittyneet hyvin viime vuosina. Current ratio, eli suhde lyhytaikaisten varojen ja velkojen välillä, nousi viime vuoden lopussa tasolle 1,6 edellisvuoden 1,4:stä. Oman pääoman tuotto nousi myös viime vuonna 14,3 %:iin vuoden 2014 12,5 %:sta. Suomalaisten pörssiyhtiöiden taseisiin on nyt kertynyt ennätysmäärä likvidejä varoja ja tämän selittää osin se, että viime vuonna nähtiin suuria yrityskauppoja missä suomalaiset yhtiöt toimivat myyjinä, ja toiseksi se, että yhtiöiden kannattavuudet ovat nousseet. Joitakin yhtiöitä (esimerkiksi Fortumia) vaivaa se, että investointikohteita ei ole löytynyt, joten ylimääräiset rahavarat ovat jääneet taseeseen.

Lähde: Bloomberg

 

Rahoitusalan yhtiöt tarjoavat parhaat osinkotuotot

Osinkotuotoissa ja voitonjakosuhteissa löytyy suuria eroja, kun tarkastellaan Helsingin pörssin eri sektoreita. Rahoitus tarjoaa sektorina hyvän 4,6 %:n osinkotuoton ja korkean noin 70 %:n voitonjakosuhteen. Tämä on tyypillistä sektorilla, missä yhtiöiden liiketoimintaa tehdään korkealla vieraan pääoman osuudella. Paras osinkotuotto ja voitonjakosuhde löytyvät Yleishyödyllisistä palveluista, missä Fortum ainoana yhtiönä tarjoaa 7,9 %:n osinkotuottoa. Matalimmat osinkotuotot löytyvät Teknologiasta (1,7 %) ja Teollisuudesta (3,1 %). Näistä ensimmäisessä pääomia allokoidaan muita sektoreihin enemmän kasvuun, ja jälkimmäisessä vaaditaan raskaita investointeja.

Meidän seurannassa olevien yhtiöiden parhaat osinkotuotot löytyvät myös pääosin rahoitus- ja kiinteistöalan yhtiöstä. Orava Asuntorahasto, Fortum, eQ, TeliaSonera, CapMan, Citycon, Kesko, Ramirent, Okmetic ja United Bankers ovat osinkotuotolla mitattuna 10 parhainta meidän seurannassa olevaa yhtiötä.

Inderesin kymmenen parasta osinkotuottoa keväällä 2016

Lähde: Inderes

 

 

 

 

 

 

 

Rasmus Skand