syyskuu, 30.09.2016

Marko Holopainen

Marko Holopainen on toiminut Constin talotekniikka-liiketoiminnan toimitusjohtajana vuosina 2008 – 2015 ja Consti-konsernin toimitusjohtajana vuodesta 2014 lähtien. Hän on syntynyt 1967 ja on koulutukseltaan diplomi-insinööri.

Edelliset työnantajat:
Consti Talotekniikka Oy, Koja Tekniikka Oy, ABB
Omistukset yhtiössä:
71600 kpl

Consti Yhtiöt on kasvanut historiallisesti erittäin nopeasti ja myös kannattavasti. Mihin vahva kasvu perustuu?

Yhtiön ensimmäisinä toimintavuosina 2008 – 2010 vahva kasvu perustui pitkälti yritysostoihin ja niiden onnistuneeseen integrointiin. Vuodesta 2011 lähtien kasvu on ollut pääasiassa orgaanista. Kasvua on luonnollisesti tukenut Suomessa vakaasti kasvava korjausrakentamisen markkina. Kannattavan kasvun taustalla ovat näiden tekijöiden lisäksi muun muassa selkeät strategiset painopistealueet, osaamisen keskittäminen ja kehittäminen, toimintamallien ja järjestelmien yhtenäistäminen sekä onnistunut projektien- ja kustannustenhallinta.

Yhtiönne on fokusoitunut erityisesti korjausrakentamiseen. Miten korjausrakentaminen eroaa markkinana uudisrakentamisesta?

Korjausrakentamisen ja talotekniikan markkina on hyvin pirstaloitunut Suomessa. Suurten rakennusliikkeiden toiminta on painottunut uudisrakentamiseen, ja korjausrakentamisessa on toiminut lukuisia pieniä toimijoita, jotka ovat yleensä keskittyneet vain yhteen korjausrakentamisen segmenttiin. Korjausrakentamisen suhteellinen osuus talonrakennusmarkkinasta on Suomessa kasvanut viimeisen kymmenen vuoden aikana ja on jo suurempi kuin uudisrakentamisen markkina.

Yleinen taloudellinen tilanne vaikuttaa korjausrakentamiseen ja kiinteistöteknisiin palveluihin selkeästi vähemmän kuin uudisrakentamiseen. Rakennuskannan ikääntymisen lisäksi korjausrakentamisen, talotekniikan ja kiinteistöteknisen huollon tarvetta lisäävät kiristyvät energiatehokkuusvaatimukset, kaupungistuminen, tarve muuntaa rakennuksia uuteen käyttötarkoitukseen, taloautomatiikan kehittyminen sekä ikääntyvän väestön synnyttämä tarve esteettömille tiloille. Näin ollen korjausrakentamisen kysynnän kasvun ennustetaan jatkuvan tasaisena tulevina vuosina ja kasvun olevan keskimäärin uudisrakentamista nopeampaa.

Mitkä ovat Constin strategiset tavoitteet lähivuosille ja pitkällä aikavälillä?

Constin tavoitteena on kasvaa nykyisillä markkina-alueilla ja laajentaa täysi palvelutarjonta Suomen kasvukeskuksiin, minkä lisäksi pyrimme edelleen vahvistamaan palvelutarjontaamme ja kasvattamaan Service-liiketoimintaamme. Näiden tavoitteiden saavuttamista voidaan tukea täydentävien yritysostojen tekemisellä. Strategisina painopistealueina ovat niin ikään asiakassuhteiden vahvistaminen, edistyksellisiin projektimuotoihin, teknologiainnovaatioihin ja asiakaslähtöisiin toimintamalleihin panostaminen sekä operatiivisen toiminnan ja tehokkuuden parantaminen.

Pitkän aikavälin taloudellisina tavoitteina ovat muun muassa liikevaihdon vuotuinen kasvu keskimäärin vähintään 10 prosenttia sekä oikaistun liikevoittomarginaalin yli 5 prosentin taso.

Constin tavoitteena on kasvaa nykyisillä markkina-alueilla ja laajentaa täysi palvelutarjonta Suomen kasvukeskuksiin