Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
joulukuu, 23.12.2015
Finnair CEO

Pekka Vauramo

Pekka Vauramo on toiminut Finnairin toimitusjohtajana vuodesta 2013. Hän on syntynyt 1957, ja koulutukseltaan DI.

Edelliset työnantajat:
Cargotec, Sandvik
Omistukset yhtiössä:
64 190 kpl

Aloititte Finnairin toimitusjohtajana noin 2,5 vuotta sitten kesällä 2013. Mitä pidätte kautenne toistaiseksi tärkeimpinä saavutuksina?

Pidän tärkeänä sitä että pystyimme edellisvuosien vaikeasta tilanteesta huolimatta sopimaan kustannussäästöistä yhdessä kaikkien työntekijäryhmien kanssa, ilman työnseisauksia. Sen ansiosta meillä on työrauha ja mahdollisuus keskittyä uuteen kasvuvaiheeseen kilpailukykyisellä rakenteella.

Finnair saa käyttöönsä ensimmäisenä eurooppalaisena lentoyhtiönä uudet Airbus A350-laajarunkokoneet. Miten kaukoliikennelaivaston uudistus muuttaa Finnairin strategista suuntaa ja millaisia kehitysmahdollisuuksia uudet koneet avaavat?

Strateginen suunta ei muutu, mutta kilpailukykymme paranee olennaisesti uusien koneiden myötä. Uusi teknologia tuo uusia mahdollisuuksia mm. lisäpalveluiden tarjoamiseen. Uusien koneiden pidemmän kantaman ja hieman nopeamman lentonopeuden vuoksi ne mahdollistavat operoinnin joihinkin sellaisiin kohteisiin, jotka olivat aikaisemmin meille vähemmän kiinnostavia.

Lentoyhtiöiden ongelmana on ollut historiallisesti heikko hinnoitteluvoima. Miten näette lentosektorin reagoineen ja reagoivan toimialana öljyn hinnan laskuun ja mitä Finnair tekee pitääkseen polttoainekulujen alentumisesta tulevat hyödyt itsellään? 

Lentolippujen hinnoittelu tapahtuu globaalissa huutokaupassa kysynnän ja tarjonnan mukaan, joten yksittäisen yhtiön mahdollisuudet vaikuttaa lippujen hinnoitteluun ovat yleensä rajalliset. Historiallisesti lentolippujen hinnat ovat tulleet trendinomaisesti alaspäin. Lippujen ja polttoaineen hinnan välillä ei ole ollut juurikaan korrelaatiota ja toistaiseksi polttoaineen alhaisempi hinta ei ole vaikuttanut lippujen hinnoitteluun merkittävästi. Sen sijaan rahtiliikenteessä, jossa polttoainelisämaksut ovat muodostaneet suuren osan tuotoista, on nähty rajuja hintamuutoksia lisämaksujen poistuessa.

Lentoyhtiöt ovat vastanneet lippujen hintakehitykseen karsimalla kuluja ja tarjoamalla maksullisia ja hyväkatteisia lisäpalveluita. Lisäpalveluiden merkitys tulee kasvamaan edelleen ja näen niissä paljon potentiaalia. 

Yhtiöllä on mahdollisuus keskittyä uuteen kasvuvaiheeseen kilpailukykyisellä rakenteella.