Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
elokuu, 21.08.2015
Kesko CEO

Mikko Helander

Mikko Helander on toiminut Keskon toimitusjohtajana vuodesta 2015. Hän on syntynyt 1960 ja koulutukseltaan DI.

Edelliset työnantajat:
Metsä Board, Metsä Tissue, Valmet
Omistukset yhtiössä:
8791 kpl

CEO Corner - Keskon Mikko Helander

CEO Corner 21.08.2015 11:26 Kesko

Kesko julkaisi toukokuussa uuden kasvuhakuisen strategian. Mitkä ovat sijoittajan kannalta keskeiset asiat strategiassa? 

Uuden strategian ytimenä on kasvu kolmella strategisella liiketoiminta-alueella: päivittäistavarakaupassa, rautakaupassa ja autokaupassa. Nämä ovat jo nyt Keskon suurimmat ja kannattavimmat liiketoiminnot ja näemme niissä merkittäviä kasvumahdollisuuksia. Samalla entistä yhtenäisempi ja fokusoituneempi toiminta mahdollistaa synergiahyötyjen realisoitumisen. Kilpailustrategisesti haluamme erottautua entistäkin vahvemmin palveluiden ja valikoimien laadulla sekä kilpailijoita paremmalla asiointikokemuksella. 

Päivittäistavarakaupassa keskeisenä tavoitteena on markkinaosuuden kasvattaminen säilyttäen kuitenkin hyvä kannattavuus. Tässä keskeistä on K-citymarket-, K-supermarket-ja K-market- ketjukonseptien uudistaminen sekä asiakaslähtöisen kauppapaikkaverkoston rakentaminen avaamalla 30 uutta K-supermarketia ja 100 uutta lähikauppaa. Päivittäistavarakaupassa keskeistä on myös Kespron HoReCa-tukkukaupan kasvumahdollisuuksien hyödyntäminen. 

Rauta- ja sisustuskaupassa Kesko on kotimaassa markkinajohtaja ja Euroopan viidenneksi suurin alan toimija. Strategiassa keskeisenä tavoitteena on markkinaosuuden kasvattaminen ja kannattavuuden vahvistaminen nykyisillä markkinoilla sekä toiminnan laajentaminen mahdollisuuksien avautuessa myös uusille markkina-alueille. Keskon rauta-ja sisustuskaupan kannattavuus on parantunut systemaattisesti viimeisten kolmen vuoden ajan ja uskomme vahvasti strategiaan, jossa ratkaisulähtöisesti palvelemme samalla kappapaikkaverkostolla sekä kuluttajia, projektiasiakkaita että yritysasiakkaita. 

Autokaupassa Kesko on selvä markkinajohtaja Suomessa ja tavoitteena on kannattavan kasvun jatkaminen kotimaassa ja Baltiassa. 

Keskon kassavarat olivat Q2’15 lopussa 840 MEUR ja tase on selvästi ylikapitalisoitunut. Miten sijoittajien pitäisi ajatella pääoman allokaatiosta investointien ja voitonjaon välillä? 

Strategiassa keskeistä on kasvun saavuttaminen valituilla strategisilla liiketoiminta-alueilla eli päivittäistavarakaupassa, rauta- ja sisustuskaupassa sekä autokaupassa. Tämä kasvu vaatii meiltä investointeja noin miljardin euron verran seuraavien kolmen vuoden aikana, minkä lisäksi selvitämme tarkkaan myös yritysostomahdollisuudet nopeuttaaksemme kasvua. Samanaikaisesti tavoitteena on pääoman tuoton parantaminen saavuttamalla oman pääoman tuotossa 12 % taso, mikä edellyttää meiltä pääomarakenteeltaan tehokasta tasetta. Voitonjako on asia, josta hallitus normaalin aikataulun mukaan tekee ensi vuoden alkupuolella ehdotuksen ja yhtiökokous päätöksen. On kuitenkin hyvä muistaa, että Keskolla on erittäin vahva taloudellinen asema, joka mahdollistaa sekä investoinnit että voitonjaon. 

Kaupan ala on tällä hetkellä suuressa murroksessa, kun digitaalisuus rikkoo vanhoja liiketoimintamalleja ja laajentaa kaupan kilpailijakenttää lokaalista globaaliksi. Miten Kesko on asemoitunut kaupan murroksessa? 

Uuden strategiamme mukaan tuomme markkinoille kaupan alan parhaat digitaaliset ratkaisut, eli haluamme ehdottomasti olla eturintamassa kehittämässä digitaalisia palveluja asiakkaidemme hyväksi. Muutos on erityisen nopea kuluttajien mobiilipalveluiden käytössä, mihin tulemme panostamaan entistä voimakkaammin. Verkkokaupan puolella keskeistä on kannattavan liiketoimintamallin luominen. Tässä meidän vahvuutemme tulee ehdottomasti olemaan verkkokaupan ja kattavan kauppapaikkaverkoston tiivis kytkentä, jolloin asiakas voi valita toimitustavan. Erityisesti ruokakaupassa sekä rauta- ja sisustuskaupassa keskeistä on tuotteiden nopea saatavuus ja tässä verkkokaupan ja kauppapaikkaverkoston sekä huippuluokan logistiikan yhdistäminen luo merkittävän kilpailuedun. 

 

Vahva taloudellinen asema mahdollistaa investoinnit sekä voitonjaon