Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
joulukuu, 15.12.2017
Marimekko CEO

Tiina Alahuhta-Kasko

Tiina Alahuhta-Kasko on toiminut Marimekon toimitusjohtajana vuodesta 2015. Hän on syntynyt vuonna 1981 ja koulutukseltaan KTM, CEMS MIM.

Edelliset työnantajat:
Marimekon palveluksessa useassa tehtävässä vuodesta 2005
Omistukset yhtiössä:
5 450 osaketta

Olet toiminut Marimekon toimitusjohtajana kohta kolme vuotta. Mitkä ovat suurimmat muutokset, joita yhtiössä on tänä aikana tehty?

Olemme keskittyneet Marimekossa viime vuosien aikana kansainvälisen kilpailukykymme sekä kannattavuuden vahvistamiseen, ja olen tyytyväinen ottamiimme askeleisiin.

Olemme kehittäneet brändiämme ja mallistojamme puhuttelemaan entistä laajempaa kansainvälistä kohdeyleisöä. Olemme modernisoineet etenkin vaatemallistoamme, parantaneet vaatteiden yhdisteltävyyttä, tuoneet uudenlaisia yksityiskohtia ja monipuolistaneet materiaalitarjontaa palvelemaan Marimekko-naisen tarpeita entistäkin paremmin. Samalla olemme merkittävästi kasvattaneet brändimme kansainvälistä näkyvyyttä PR:n ja onnistuneiden brändiyhteistöiden avulla.

Tuottavuuden ja tehokkuuden vahvistaminen on ollut toinen tärkeä painopistealue kansainvälisen kilpailukyvyn kasvattamisessa. Marimekko-myymälöiden kannattavuuden kehittämisen ohella olemme parantaneet hankintaketjumme tehokkuutta sekä täsmentäneet tuotevalikoima- ja hinnoittelustrategioitamme. Samanaikaisesti olemme jatkaneet kansainvälisen jalansijamme kasvattamista pääasiassa partneriomisteisia Marimekko-myymälöitä avaamalla sekä digitaalista liiketoimintaa laajentamalla.

Kaupan siirtyminen digitaalisiin kanaviin on tehnyt kilpailuympäristöstä viime vuosina selvästi kireämmän. Miten Marimekko pysyy kilpailukykyisenä ja relevanttina vaihtoehtona kuluttajalle muuttuvassa markkinaympäristössä?

Näemme Marimekossa digitalisaation meille upeana mahdollisuutena ja siksi panostamme digitalisaation tuomiin uusin mahdollisuuksiin. Digitaaliset kanavat tarjoavat meille mahdollisuuden palvella entistä laajempaa kansainvälistä kohdeyleisöä, ketterästi testata uusia markkinoita ja tuoteideoita, sekä rakentaa globaalia Marimekko-yhteisöä.

Menneen vuoden aikana olemme laajentaneet verkkokauppamme 17 uuteen maahan, ja näin verkkokauppamme palvelee tätä nykyä asiakkaita 30 maassa. Marimekko-tuotteita on saatavilla myös entistä laajemmin korkeatasoisissa verkkotavarataloissa.

Samanaikaisesti olemme uudistaneet Marimekko-myymäläkonseptia, joka pohjaa ajatukseen Marimekko-kodista, jossa inspiroiva lifestyle-maailmamme avautuu asiakkaalle kodin eri tilojen kautta. Kehitämme jatkuvasti digitaalisen ja fyysisen myymälämme yhdistävää kokonaisvaltaista monikanavaista asiakaskokemusta.

Marimekko tavoittelee yli 10 %:n vuotuista liikevaihdon kasvua ja 10 %:n liikevoittomarginaalia. Mitä tavoitteiden saavuttaminen vaatii yhtiöltä?

Kehitämme kansainvälistyvää Marimekkoa pitkällä aikavälillä, ja uskon vahvasti, että olemme oikealla polulla. Toimenpiteemme kansainvälisen kilpailukykymme vahvistamisessa ja kannattavuuden parantamisessa ovat alkaneet näkyä tuloksissamme, ja tästä meidän on hyvä jatkaa kehitystyötämme eteenpäin ja entistä vahvempana lähteä hakemaan selvästi aikaisempaa vahvempaa kasvua ja kannattavuutta.

Olemme keskittyneet kilpailukyvyn ja kannattavuuden vahvistamiseen