Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Etsi
Käyttäjätili

Hei!

Luo ilmainen tili jotta voit seurata yrityksiä, osallistua foorumin keskusteluun sekä kommentoida meidän sisältöä. Valitse sinulle sopivin tili.

Oliko sinulla jo tili?

Kirjaudu sisään
marraskuu, 28.11.2014
Taaleri CEO

Juhani Elomaa

Juhani Elomaa on toiminut Taalerin toimitusjohtajana vuodesta 2007. Hän on syntynyt 1960 ja koulutukseltaan VTM ja eMBA.

Edelliset työnantajat:
Sampo Pankki, Mandatum, 3C Asset Management, OKO, Erik Selin Pankkiiriliike
Omistukset yhtiössä:
1 804 175 kpl (6,36 % koko yhtiöstä)

Taaleritehdas profiloituu kasvuyhtiöksi. Mitkä ovat yhtiön lähivuosien tärkeimmät kasvuajurit?

Lähivuosien kasvuajureina Taaleritehtaalla on eri liiketoimintojemme kasvu ja aktiivinen uusien mahdollisuuksien etsiminen. Liiketoiminnoistamme varainhoito on suurin, ja odotamme siitä kasvua markkinaosuuksien voittamisen ja uuden kohderyhmän kautta. Taaleritehtaan pääomarahastoilla on tulevaisuudessa koko ajan kasvava rooli konsernimme kasvussa.  Viime vuosina käynnistetyt hankkeet ja suunnitteilla olevat uudet avaukset vahvistavat erilaista tuotetarjoomaamme sekä tuovat konsernille kasvavaa kassavirtaa.  Sijoitustehtaan osalta tavoitteenamme on jatkaa kanssasijoittamista yhdessä asiakkaidemme kanssa ja kasvaneen taseen kautta (joukkovelkakirjalainat) pystymme reagoimaan nopeastikin uusiin avautuviin sijoitusmahdollisuuksiin. Rahoitusyhtiömme Lainaamo on kääntynyt jo kannattavaksi ja odotamme sen osalta vahvaa kasvua myös lähivuosina. Taaleritehtaan kansainvälistyminen on käynnistynyt Turkin toimistomme kautta, ja tutkimme myös uusia asteittaisen kansainvälistymisen mahdollisuuksia tulevaisuuden osalta.

Taaleritehdas on parhaillaan siirtymävaiheessa varainhoitoyhtiöstä sijoitusyhtiöksi. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa?

Erityisesti Sijoitusyhtiöllämme on merkittävä rooli Taaleritehtaan muutoksessa varainhoitoyhtiöstä sijoitusyhtiöksi. Teemme itse suoria sijoituksia kohdeyrityksiin ja otamme asiakkaamme mukaan kanssasijoittajiksi.  Näin mahdollistamme asiakkaillemme sellaisten sijoituskohteiden tarjonnan, joihin muuten olisi vaikea tai käytännössä mahdotonta päästä mukaan.  Sijoitustehdas ja vahvempi taseemme mahdollistaa nopean reagoinnin ja liikkumavaran.  Sijoitusyhtiö-termi tarkoittaa Taaleritehtaan kielellä siis yhtiötä, joka tarjoaa perinteistä varainhoitoa, mutta sen lisäksi myös sijoittaa itse ja yhdessä asiakkaidensa kanssa. 

Miten näette Taaleritehtaan roolin kotimaisen pääomamarkkinan kehittämisessä?

Kaiken Taaleritehtaan toiminnan taustalla on meidän missiomme Suomen pääomamarkkinoiden toiminnan ja suomalaisen omistajuuden edistämisestä yhdessä asiakkaidemme kanssa.  Taaleritehdas yhdistää ne tahot, joilla on pääomaa, niihin joilla on ideoita ja kykyä viedä tuottavaa liiketoimintaa eteenpäin. Samalla pääsemme yhdessä asiakkaidemme kanssa edesauttamaan Suomen talouden kasvua ja työllisyyttä. Olemme toteuttaneet tätä missiotamme koko olemassaolomme ajan ja tuoneet jatkuvasti uusia innovatiivisia tuotteita ja palveluita markkinoille.

Pääomarahastoilla kasvava rooli konsernin kasvussa