Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Inderes Sijoituskoulu - Mikä on Indeksi?

Blogi 03.01.2017 15:43 Sijoituskoulu

Sijoitusvuosi 2016 meni ja sijoittajien on aika perata viime vuoden sijoitustuottojaan. Sijoitusmaailmassa puhutaan usein indeksistä ja osakerahastot kuin myös yksityissijoittajat vertaavat tuottojaan usein indeksiin.  Mutta mitä tarkoittaa indeksi? Entä indeksin voittaminen? Tämän kertainen Sijoituskoulu vastaa näihin kysymyksiin.

Mikä on indeksi?

Indeksi mittaa osakemarkkinoiden hinnanmuutoksia. Indeksi voi sisältää pörssin kaikki osakkeet ja toimialat tai sitten osia pörssistä, esimerkiksi pankki-indeksi johon kuuluu vain pankkiosakkeet tai energiaindeksi johon kuuluisi vain energiayhtiöt, ja niin edelleen. Yleensä indeksit ovat painotettuja markkina-arvoilla, jolloin suuremmat yritykset saavat indeksissä suhteellisesti isomman painon kuin pienyhtiöt. Jos sijoittaja ostaisi kaikkia pörssin osakkeita niiden markkina-arvoa vastaavalla painolla, hänen salkkunsa liikkeet olisi käytännössä identtinen indeksin kanssa.

Indekseihin voi sijoittaa suoraan ostamalla indeksirahastoja, jolloin sijoittaja saa juurikin indeksin mukaisen tuoton, kulut pois lukien. 

Indeksin voittaminen?

Indeksin voittaminen tarkoittaa yksinkertaisesti, että sijoittaja saa korkeampaa tuottoa kuin mitä hän olisi saanut sijoittamalla suoraan indeksiin, esimerkiksi yllämainitun mukaisesti indeksirahaston kautta. Tuotot pitäisi laskea verojen ja kulujen jälkeen, mikä saattaa jäädä monelta sijoittajalta tekemättä. Koska yksittäisten osakkeiden poimiminen on työteliästä ja aikaa vievää puuhaa, olisi sijoittajien hyvä tarkastella kriittisesti kykyään lyödä indeksi pitkällä, ainakin 3 – 5 vuoden aikavälillä. Yksinkertaisimmillaan salkun nettotuoton voi laskea vuoden lopussa jakamalla salkun arvo vuoden lopussa, josta on vähennetty talletukset ja verot, sen arvolla vuoden alussa ja katsomalla saatua tuottoprosenttia. Esimerkiksi jos salkun arvo on vuoden lopussa 5 000 euroa ja vuotta aiemmin 4 000 euroa, mutta myyntivoittoveroja syntyi vuoden aikana 600 euroa, on nettotuotto

(5 000 – 600) / 4 000 = 1,1 eli 10 %. 

Mikäli oma suoritus jää toistuvasti vuosi vuodelta indeksistä jälkeen, voi indeksirahastot sopia silloin paremmin sijoittajan profiiliin.

Indeksin voittaminen on vaikeaa, mutta ei lainkaan mahdotonta.

Käytännössä suurin osa ammattilaisten hoitamista rahastoista häviää indeksille pitkässä juoksussa. Kilpailu on huipulla kovaa ja rahastoja rajoittavat monenlaiset säännöt, jotka tekevät indeksin voittamisesta vaikeampaa. Piensijoittajilla on periaatteessa useita etuja verrattuna ammattilaisiin. Näitä on esimerkiksi pienempi rahamäärä, jolloin pystyy ostamaan suhteellisesti suurempaan osuuteen salkussa pieniä ja vähän seurattuja yrityksiä, joissa on hinnoitteluvirheitä. Sen lisäksi salkun ostoja tai myyntejä ei tarvitse tehdä sen mukaan, miten asiakkaat nostavat rahojaan pois, vaan sijoittaja itse päättää milloin on myynnin tai oston paikka. Yksityissijoittajan ei ole siis pakko tehdä mitään ja tuottojen suurin vihollinen on yleensä sijoittaja itse. Jos hallitsee oman käytöksensä eikä panikoi pahoissa paikoissa, tuottojen pitäisi muodostua ajan kanssa vähintään tyydyttäviksi. 

Me Inderesillä uskomme, että markkinat eivät ole täysin tehokkaita ja kovalla työllä indeksin voittaminen on pitkässä juoksussa hyvinkin mahdollista. Tästä myös todistuksena Inderesin oikeaa rahaa sijoittava Mallisalkku, joka on tuottanut perustamisestaan 2011 keväältä lähtien +250 % verrattuna indeksiin, joka on tuottanut samassa ajassa +60 %. 

Verneri Pulkkinen