Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Kehitysvauhti nostaa kierroksia

Inderes analyysi 29.06.2020 7:32 Endomines

Endomines on kasannut mielenkiintoisen projektisalkun USA:ssa ja kultamarkkinan näkymä on nyt suotuisa. Emme silti näe osakkeen tuotto/riski-profiilia tarpeeksi houkuttelevana ostoihin 12 kk:n tähtäimellä, sillä osakekurssi on noin osien summa -laskelmamme tasolla. Myös muut arvostusmittarit indikoivat osakkeen olevan riskeihin nähden järkevästi hinnoiteltu.

Lahjoita tämä sisältö kaverillesi. Premium-jäsenenä voit lahjoittaa Premium-sisällön luettavaksi myös ilmaisjäsenelle! Kopioi tämä lahjalinkki ja jaa se:

Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö harjoittaa malminetsintää Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Lisäksi yhtiö on käynnistämässä kaivostoimintaa Yhdysvaltain Idahossa. Yhtiö pyrkii parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan tehostamalla malminetsintäänsä sekä yritysostoin. Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein.