Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Etsi
Käyttäjätili

Hei!

Luo ilmainen tili jotta voit seurata yrityksiä, osallistua foorumin keskusteluun sekä kommentoida meidän sisältöä. Valitse sinulle sopivin tili.

Oliko sinulla jo tili?

Kirjaudu sisään

Olen vertaillut Aallon ja Talenomin tunnuslukuja. Videolla kävi ilmi, että Aallon kirjaa markkinoinnin/myynnin kuluksi, mutta Talenom aktivoi ne 10 vuoden poistoajalla. Mikä vaikutus tällä on Aallon käyttökateprosenttiin? Miten vaikutusta on tarkasteltava taseessa?

Inderesin kommentti 

Moi,

Aallon Groupilla ei ole erillistä myyjäverkostoa, vaan myynti tapahtuu paikallisesti eri toimipisteissä, missä avainhenkilöt hoitavat uusasiakashankintaan muiden töiden ohessa. Myynnin kulut näkyvät siis suoraan tuloslaskelmassa henkilöstökuluina. Jos Aallon Group aktivoisi osan myynnin kuluistaan, nostaisi tämä yhtiön käyttökatetta ja taseeseen syntyisi aineetonta omaisuutta, joka poistettaessa laskisi puolestaan liikevoittoa. Aallon Groupin mittaluokassa nämä aktivoinnit/poistot olisivat hyvin pieniä, joten merkittävää vaikutusta yhtiön lukuihin näillä ei olisi.

Talenomilla sen sijaan on suuri myyntiorganisaatio, joka tukee yhtiön (pääosin) orgaanisen kasvun strategiaa. Talenom aktivoi IFRS 15-standardin mukaisesti sopimuksen saamisesta ja täyttämisestä aiheutuvat menot, eli myyntiprovisiot ja käyttöönoton kustannukset. Nämä olivat vuonna 2018 yhteensä 3,7 MEUR. Nämä kulut jaksotetaan sopimuksen oletetulle kestoajalle, eli 10 vuodelle poistoina kuluksi. Jos sopimus päättyy aiemmin, jäljellä oleva aktiiva alaskirjataan. Standardi velvoittaa yhtiön myös tarkastelemaan sopimusten kannattavuutta: jos asiakkaan odotettavissa oleva kate sopimusajalta alittaa aktiivan, yhtiö joutuu tekemään arvonalennuksen. Katearviointi perustuu käsityksemme mukaan asiakkaan toteutuneeseen katteeseen.

Vuonna 2018 tilikauden poistot näistä olivat 0,9 MEUR ja arvonalentumiset 0,9 MEUR, eli yhteensä noin 1,8 MEUR. Poistojen ja aktivointien erotus oli siis noin 1,9 MEUR, mikä on luonnollista yhtiön kasvettua viime vuonna voimakkaasti. Talenomin 2018 liikevoitto oli 8,5 MEUR, joten käytännöllä oli merkittävä vaikutus raportoituun kannattavuuteen. Käytäntö nojaa siihen, että Talenomin asiakaskohteinen kannattavuus on korkea alkuvaiheen kulujen jälkeen (mitä se on) ja asiakaspysyvyys pysyy korkealla. On myös hyvä huomata, että Talenom voisi milloin tahansa lopettaa aktiivisen myynnin, jolloin sen kulurakenne laskisi voimakkaasti. Silloin kasvu heikentyisi todennäköisesti voimakkaasti, mutta toisaalta kannattavuus nousisi edelleen.

T. Atte ja Juha