Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Miltä alan konsolidaatiomahdollisuudet vaikuttavat? "Myös suhteellisesti arvostus melko houkutteleva, sillä Ahlstrom-Munksjö on arvostettu selkeästi parhaan verrokkinsa Neenah Paperin alapuolelle."

Inderesin kommentti 

Ahlstrom-Munksjö operoi useilla erilaisilla niche-markkinoilla, joiden rakenteet eroavat huomattavan paljon toisistaan. Tieyissä segmenteissä (esim. decor-paperit ja irrokepaperit Euroopassa, liikenteen suodatinmateriaalit globaalisti) yhtiöllä on jo varsin korkea markkinaosuus, mikä rajoittaa konsolidaatiopotentiaalia. Toisaalta muutamissa muissa segmenteissä markkinoiden rakenteet ovat hyvin hajanaisia ja konsolidaation eteneminen on pitkällä aikavälillä väistämätöntä. Tämä avaa mahdollisuuksia myös Ahlström-Munksjölle ja yritysjärjestelyt kuuluvat olennaisesti myös yhtiön strategiaan. Lähivuosina emme kuitenkaan usko yhtiön pyrkivän ostoihin vaan fokus on Ahlstromin ja Munksjön fuusion hyötyjen ulosmittaamisessa. Sen sijaan yhtiö voi olla valmis divestoimaan tiettyjä liiketoimintoja, kuten graafiset ja pakkauspaperit sekä lasikuitupohjaiset liiketoiminnat.