Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Nykyisellä korkotasolla Kamux tahkoaa rajusti tulosta rahoituspalveluiden välityksellä. Myös vakuutusten välityksestä kertyy merkittävästi palkkiotuottoja. Lisäpalveluiden palkkkioilla ja tuotoilla on ollut merkittävä osuus yhtiön tuloksesta. Miten näette konseptin ja yhtiön tuloskunnon kestävän korkotason noustessa, sekin joskus tulee tapahtumaan?

Inderesin kommentti 

Kun Kamux perustettiin vuonna 2003, oli Euribor-korko noin 3 %. Kamuxin toiminta-aikana korkotaso on vaihdellut 0-5 %:n välillä ja tällä hetkellä se on jopa hieman negatiivinen.

Koko Kamuxin olemassaolon ajan yhtiö on kasvanut hyvin, ottanut markkinaosuutta ja liikevoittomarginaali on pysynyt vakaana noin 4-5 %:n tasolla huolimatta korkotasosta. Yhtiö on siis koko ajan tahkonut hyvää tulosta, eikä korkotasolla ole näin näkemyksemme mukaan ollut suurta merkitystä tuloksentekokykyyn. Käytettyjen autojen myynti on myös pysynyt melko vakaana koko tarkastelujakson, ja korkotason vaihtelulla ei näkemyksemme mukaan ole myöskään suurta vaikutusta käytettyjen autojen myyntiin tai siihen, millä tavalla auton osto rahoitetaan (oma raha vs. osamaksu).

Integroiduista palveluista saadut palkkiot (rahoitus-, vakuutus, Kamux Plus) muodostavat vain noin 5 % yhtiön liikevaihdosta, mutta ne ovat erittäin kannattavaa liiketoimintaa ja vaikuttavat merkittävästi yhtiön tulokseen. Yhtiö ei tarkemmin avaa integroitujen palveluiden kannattavuutta, mutta muistaakseni yhtiö on joskus väläyttänyt sellaista lukua, että heidän laskelmien mukaan noin 1/3 bruttokatteesta tulisi integroiduista palveluista. Tämä ei ole yhtiön virallinen lausunto ja osuus tietysti riippuu täysin siitä, että mitä kuluja luokitellaan integroitujen palveluiden myymiseen liittyväksi. Marginaali niissä on kuitenkin hyvin lähellä 100 % (pl. Kamux Plus).

Tässä kannattaa muistaa myös se, että Kamuxilla on optimistisilla laseilla katsottuna varaa nostaa merkittävästi integroitujen palveluiden penetraatioastetta, sillä läheskään kaikkiin autoihin ei vielä myydä näitä palveluita.

Kamux on suuren myyntivolyyminsä johdosta houkutteleva kumppani integroituja palveluja tarjoaville tahoille kuten rahoitus- ja vakuutusyhtiöille. Kolmannet osapuolet saavat Kamuxin laajan myyntiverkoston kautta omille tuotteilleen/palveluilleen uuden jakelukanavan ja Kamux ottaa välittäjän roolissa itselleen toteutuneista kaupoista myyntipalkkion. Tämä palkkio neuvotellaan joka vuosi uudelleen ja tässä kilpailutuksessa otetaan tietysti huomioon vallitseva korkotaso, markkinatilanne yms. ja mukana on eri rahoitus- ja vakuutusyhtiöitä. Koska vakuutus- tai rahoitusyhtiön myynnin kustannus rajoittuu Kamuxin myyntipalkkioon, voidaan kolmansien osapuolten integroituja palveluita tarjota myös asiakkaalle kilpailukykyiseen hintaan. Varsinkin Suomessa Kamuxin on mahdollista neuvotella itselleen edulliset ehdot integroitujen palvelujen tarjoamiseen sen toimintahistorian ja toiminnan suuren volyymin tukemana. Ruotsissa ja Saksassa ehdot eivät ole (vielä) yhtä edullisia Kamuxille kuin Suomessa, mutta uskomme toiminnan laajentuessa ehtojen paranevan näillä markkinoilla. Tällaisten skaalaetujen takia Kamuxille on erityisen tärkeää saada Ruotsin ja Saksan liiketoimintoihin selvästi lisää volyymia. Kun Ruotsin ja Saksan volyymit kasvavat, näemme tämän kautta yhtiöllä olevan tulevaisuudessa jopa hieman paremmat mahdollisuudet saada omasta näkökulmasta kannattavampia sopimuksia kolmansien osapuolten kanssa.

Terveisin,

Petri Kajaani