Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Amer / Mavic

Inderes Q&A 08.09.2018 20:02 PYN Elite

Miten iso on nyt strategisen tarkastelun alla oleva Mavic liiketoiminta (LV, EBIT)?

Inderesin kommentti 

Amerin koko Pyöräily-segmentin liikevaihto vuonna 2017 oli 134 MEUR (2016: 150 MEUR) eli noin 8 % konsernin liikevaihdosta. Pyöräily-segmenttiin kuuluu Mavicin lisäksi myös ENVE-brändi, jonka Amer osti vuonna 2016. Amer ei jaottele Pyöräily-segmentin sisällä miten Mavicin- ja ENVE:n liikevaihdot jakautuvat, mutta ENVE:n liikevaihto ostettaessa oli noin 30 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Voidaan siten olettaa, että Mavicin liikevaihto on lähellä 100 MEUR:n luokkaa ja trendi on ollut viimeisen parin vuoden ajan alaspäin. Amer ei myöskään kerro tarkemmin, mikä Pyöräily-segmentin kannattavuus on, sillä sen luvut raportoidaan vain osana Ulkoilu-segmenttiä.

Oletamme viime aikaisen Pyöräily-segmentin heikon liikevaihtokehityksen ja nyt julkistetun "strategisen tarkastelun" kielivän siitä, että segmentin kannattavuus on selvästi konsernin keskiarvoa alempi (eli liikevoittomarginaali alle 8 % liikevaihdosta). Arvioimme ENVE:n olevan näistä kahdesta pyöräilymerkistä suhteellisesti kannattavampi, sillä Amer totesi ENVE-oston yhteydessä, että yrityskaupalla tulee olemaan positiivinen vaikutus koko konsernin suhteelliseen kannattavuuteen. Jos Mavicin liikevaihto on noin 100 MEUR ja liikevoittomarginaali esim. 5 % (tämä voi olla jopa yläkanttiin), tekee Mavic siten noin 5 MEUR liikevoittoa eli noin 2 % Amerin vuoden 2017 vertailukelpoisesta liikevoitosta. Tämä on kuitenkin vain arvaus, sillä emme tiedä Mavicin lukuja tarkasti. Kun ottaa huomioon millä vauhdilla Pyöräily-segmentin liikevaihto laski vuonna 2017 (-11 %) ja 2018 ensimmäisellä vuosipuoliskolla (H1'18: -13 %), voi olla erittäin vaikea sopeuttaa kulurakennetta alas samaan tahtiin, joten Mavicin tulos voi olla tällä hetkellä jopa hyvin lähellä nollaa.

Terveisin Petri