Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Aamukatsauksessanne käsitellään eri yhtiöiden ajankohtaisia tapahtumia, joilla on vaikutusta näkemykseenne yhtiön tulevaisuudesta. Annatte yhtiölle analyysinne perusteella tavoitehinnan ja ilmoitatte myös analyysin julkaisemispäivän aamun pörssihinnan. Juttujen yhteydessä on myös analysoitavan yhtiön tunnuslukuja eri vuosille (esim. 2018, 2019e, 2020e). P/E, EV/EBITDA ja osinkotuotto% laskenta perustuu johonkin tiettyyn osakekohtaiseen hintaan. Kysymyseni onkin, että mihin/minkä hetken arvoon nämä laskelmat perustuvat? Omalla ajattelulla olen tullut tulkintaan, että luvut perustuvat ko analyysissa ilmoittamaanne tavoitehintaan. Onko päätelmäni oikea vai perustuvatko ne johonkin muuhun?

Inderesin kommentti 

Hei,

Nuo tunnusluvut perustuvat edellisen päivän päätöskurssiin, eli eivät ole suhteessa tavoitehintaan. Sama logiikka pätee yhtiösivuilla inderes.fi, missä tunnusluvut päivittyvät joka yö. Yhtiösivuilla näkyy myös, mihin kurssiin ne on laskettu jolloin tämä logiikka tulee selkeämmin esille. 

Terveisin,

Verneri