Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Olen jonkin aikaa miettinyt, millaisella strategialla kannattaisi lähteä sijoittamaan puskurirahastoa asuntosijoittajana pörssiin. Toki puskuria pitää olla myös käteisenä, mutta nollatuotolla ei kovin paljoa. Asuntosijoittamiseen liittyy merkittävä velan osuus. Olen esimerkiksi miettinyt, olisiko pankkien osakkeisiin sijoittaminen järkevä korkoriskin vastapaino? Korkoriski on toki vain yksi asuntosijoittamiseen liittyvä riski. Muut riskit liittyvät aluekehitykseen, talotekniikan.. Näillä ei juurikaan ole yhteyttä pörssiin. Asuntosijoittajana osinkoyhtiöt tuntuu helpolta valinnalta, koska osinko on verrattavissa vuokraan. Tämä ei toki itsessään valintaperuste. Jos ajattelee puskuria asuntosijoituksille, tärkeää varmastikin olisi vakaus.

Inderesin kommentti 

Hei,

Sijoitusneuvonta on luvanvaraista toimintaa, joten en voi antaa neuvoja, mutta voin antaa yleisiä suosituksia. Ensinnäkin voin suositella perehtymään Inderesin analyyseihin ja suosituksiin, mikäli harkitset pörssiin sijoittamista. Inderesin sijoituskoulussa voi myös lukea käytännön vinkkejä sijoittamiseen. Yleisesti ottaen, asuntosijoittajan kannattaa mielestäni huolehtia koko sijoitussalkkunsa riittävästä hajautuksesta ja sijoittaa myös sellaisiin sektoreihin, joihin asuntomarkkinoiden mahdollinen heikentyminen ei vaikuta ja jotka eivät välttämättä kärsi, mikäli korot nousevat.

Pankit ovat yleisesti sektori, joka pääsääntöisesti hyötyy korkojen noususta, koska niiden antolainauksen ja ottolainauksen välinen ero eli ns. spread tyypillisesti suurenee korkeampien korkojen aikana ja korkokate nousee. Tämä yhteys ei kuitenkaan ole enää yksiselitteinen, koska Pohjoismaiset pankit ovat viime vuosina laajentaneet liiketoimintaansa varainhoitoon ja muihin palveluihin, jotka ovat suhdanneherkkiä ja joihin korkojen nousu voi vaikuttaa negatiivisesti. Lisäksi ainakin Suomalaiset pankit ovat nykyisin talletusalijäämäisiä eli ne ovat riippuvaisia markkinaehtoisesta rahoituksesta ja korkojen nousu voisi nostaa niiden lainanhoitokuluja huomattavasti ja tätä kautta heikentää niiden tulosta enemmän kuin muilla eurooppalaisilla pankeilla. Suosittelen siis perehtymään myös pankkisektorilla yksittäisiin sijoituskohteisiin.

Yleisesti suosittelen asuntosijoittajia pitämään puskurirahaston riittävän suurena niin, ettei sijoittaja ajaudu likviditeettiongelmiin. Suosittelen myös kiinnittämään huomiota sijoitusten likviditeettiin eli siihen, että riittävä osa sijoituksista ovat tarvittaessa muutettavissa käteiseksi suhteellisen nopeasti ja edullisesti.

Yt. Jesse