Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Avidlyn arvostus

Inderes Q&A 28.05.2019 10:01 Avidly

Avidlyn pääomamarkkinapäivässä mainittin pääomistaja Capman Growthin toimesta Fluido (Salesforce spesialisti), jonka he möivät vuonna 2018. Fluido myytiin julkisten tietojen perusteella 65 M € hintaan. Tulosta se teki vain 440 000 €. Mikäli tälle laskee P/E:n niin ollaan kolminumeroisissa luvuissa. Kun taasen Avidlyllä Inderesin oik. P/E on 12 niin kuinka relevanttina mittarina arvostukselle pidätte ylipäänsä arvottaa alan kärkipaikkaan tähtäävää yritystä P/E luvuilla ja jos teitä olisi pyydetty laittamaan vaikka Fluidolle hintalappu niin olisitteko olleet sen kanssa ns tontilla perinteisin mittarein tehdyin valuaatiolaskelmin?

Inderesin kommentti 

Kiitos kysymyksestä. 

Fluido tosiaan myytiin kovilla arvostuskertoimilla ainakin historiallisiin lukuihin nähden. Tälläisissä kaupoissa ei kuitenkaan tyypillisesti katsota lyhyen tähtäimen tuloskuntoa, vaan sitä, millainen track-record yhtiöllä on, millaiset yhtiön ja toimialan kasvunäkymät ovat, millaisia asiakkuuksia ja sopimuksia yhtiöllä on, ja miten sen liiketoiminta täydentää ostajan portfoliota. 

Voimakas liikevaihdon kasvu vaatii lähes poikkeuksetta etupainotteisia panostuksia, joten silloin arvonmäärityksessä ns. tuloskomponentin osuus on pieni ja arvostusta peilataan enemmän kasvupotentiaaliin ja kehitysvaiheeseen. Teimme 27.5.2019 julkaistun Avidlyn laajan raportin yhteydessä tälläisen arvonmäärityksen (sivu 22), jossa tarkastelimme Avidlyn potentiaalista arvoa kolmessa eri skenaariossa.

Terveisin,

Petri A.