Basware ja tarjoushinta

Inderes Q&A 25.01.2019 11:23 Basware

polkeeko Arrowgrass baswaren tarjoushintaa,vrt 46,5 ja 48€? A:lla on edustus hallituksessa joten onko todennäköistä että muukin hallitus hyväksyy A:n tarjouksen? Jos pelkästään A myisi osuutensa olisiko uusi kilpaileva yhtiö Tradeshift hankala pääomistaja? onko B?? suojannut yhtiön niin ettei A voi yksin myydä osuuttaan T:lle?

Inderesin kommentti 

Hei,

Pääomistajan (Arrowgrass) periaatteessa kannattaa hyväksyä hieman muita alempi tarjoushinta, jos se edesauttaa ostotarjouksen toteutumista ja mahdollistaa omistuksen myynnin aikataulun nopeuttamista.

Arrowgrassilla on edustaja Baswaren hallituksessa, mutta muut hallituksen jäsenet muodostavat itsenäisesti näkemyksen mahdollisen ostotarjouksen hyväksymistä saamansa tiedon perusteella.

Emme pidä todennäköisenä sitä, että Tradeshift tyytyisi pelkkään Arrowgrassin 24 %:n omistusosuuteen, sillä sen turvin kaupalla tavoiteltavaa synergiat ja yhtenevän strategian toteuttaminen olisi lähes mahdotonta saavuttaa. Eli Tradeshift tavoittelee yli 90 % omistusosuutta.

Basware ei ole käsityksemme mukaan mahdollisuutta vaikuttaa Arrowgrassin ja Tradeshiftin mahdolliseen omistusjärjestelyyn, vaan omistukset ovat listayhtiöissä lähes poikkeuksetta vailla rajoituksia. Lisäksi on huomioitava, että Baswaren hallituksen tulee ostotarjousta ja omistusjärjestelyjä käsitellessään tehdä päätökset tasapuolisesti kaikkien osakkeenomistajien näkökulmasta.

-Petri A.