Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Capman & Forenomin listaus

Inderes Q&A 10.12.2019 14:52 CapMan

Capmanin osaomistamaa Forenomia on useamman vuoden ajan spekuloitu listattavan. Mm. KL 8.12.2016 "Capman ei poissulje Forenomin listaamista" Miten todennäköisenä exit-strategiana näette listauksen tälle omistukselle?

Inderesin kommentti 

Hei ja kiitos kysymyksestäsi,

Forenomin pörssilistaus on CapManille yksi mahdollinen exit-strategia muiden joukossa ja yhtiö olisi ilman muuta tervetullut lisä kotimaiseen pörssiimme. Forenom (2016) on Renoa Groupin (2018) jälkeen Buyout 10-rahaston toiseksi tuorein sijoituskohde. Forenom ei ole käsityksemme mukaan vielä siinä kehitysvaiheessa, että CapMan olisi valmis irtaantumaan yhtiöstä ja pidämme todennäköisenä, että irtautuminen tulee tapahtumaan vasta vuonna 2021. CapManin Buyout 10-rahaston sijoitustoiminta on sujunut tähän mennessä erittäin hyvin ja ennustamme rahaston tuottavan CapManille merkittävät (2021e: 14 MEUR) voitonjako-osuustuotot. Forenomin irtaantumisen onnistumisella on sen kokoluokasta johtuen kuitenkin huomattava vaikutus rahaston lopulliseen voitonjakopotentiaaliin.

Pääomasijoittajien eri exit-strategioiden todennäköisyyksien arviointi yksittäisten sijoituskohteiden kohdalla on suhteellisen haastavaa ja irrelevanttia. Yleisellä tasolla voidaan kuitenkin todeta, että eri irtaantumisvaihtoehtoihin vaikuttavat mm. sekä listautumismarkkinan yleinen tunnelma että irtaantumishetken arvostustasot osake- ja private equity-markkinoilla. Private equity-markkinoille on virrannut globaalisti viime vuosina valtavat määrät pääomia ja globaalit transaktiovolyymit (1,4 biljoonaa USD) olivat viime vuonna finanssikriisiä edeltäneelllä (2007) tasolla. Kohonnut transaktiovolyymi on heijastunut myös toimialan arvostustasoihin. Voidaan siis todeta, että sijoituskohteen myynti toiselle pääomasijoittajalle on nykyisessä markkinatilanteessa pörssiin viemisen lisäksi varsin relevantti vaihtoehto. Edellä mainittujen vaihtoehtojen (pörssilistaus tai myynti toiselle pääomasijoittajalle) lisäksi kohdeyritys voidaan luonnollisesti myydä myös jollekkin teolliselle ostajalle.

Terveisin,

Sauli ja Matias