Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

CapMan yritysostokohteena

Inderes Q&A 12.08.2019 9:31 Capman

Capmanin liiketoiminta etenee suunnitellusti tai jopa nopeammin, mutta osakekurssissa hyvä kehitys ei juurikaan ole tähän saakka näkynyt. Kuinka potentiaalisena yritysostokohteena pidätte Capmania?

Inderesin kommentti 

Hei ja kiitos kysymyksestäsi. CapMan julkaisi vuonna 2016 uuden strategiansa, jonka keskiössä on liiketoiminnan kasvu, hallinnointiliiketoiminnan kannattavuusparannus ja omaan taseen tehokkaampi käyttö. CapMan on toteuttanut strategiaansa viime vuosina hyvällä menestyksellä, vaikka hallinnointiliiketoiminnan merkittävä kannattavuusparannus on vielä toistaiseksi antanut odottaa itseään. Liiketoiminnan kehitys on heijastunut myös osakekurssiin. CapManin osakkeen keskimääräinen vuosituotto (osingot huomioiden) vuoden 2016 alusta tähän päivään on ollut noin 22 %, kun Helsingin yleisindeksin (OMX Helsinki Cap GI) keskimääräinen vuosituotto on jäänyt vastaavalla ajanjaksolla 9,4 %:iin.

Viime vuosien hyvästä kurssikehityksestä huolimatta CapManin hallinnointiliiketoiminnan kannattavuusparannusta ja tulosmixin muutosta ei näkemyksemme mukaan hinnoitella täysimääräisesti ja pidämme osakkeen tuotto-odotusta edelleen hyvänä.

Uskomme, että sijoituspalveluyhtiökentässä nähdään tulevina vuosina yritysjärjestelyjä ja olemme käytännössä varmoja, että CapMan tulee olemaan osa näitä järjestelyjä. 2016 lopussa toteutetun osakesarjojen yhdistämisen jälkeen CapManilla ei ole enää rakenteellisia esteitä olla osana konsolidaatiota ja yhtiön hajautunut omistajarakenne yhdessä erittäin vahvan taseen sekä hyvän strategisen position kanssa tekee siitä loogisen konsolidaatiokandidaatin. CapManin johto on myös varsin avoimesti vihjannut, että CapManilla on intressejä kasvaa selvästi nykyistä suuremmaksi. Olenkin lähes 100% varma, että kolmen vuoden tähtäimellä CapMan on merkittävästi nykyistä suurempi tai vaihtoehtoisesti se on osa isompaa kokonaisuutta.

Mitä sitten voisi tapahtua? Jos vähän spekuloidaan, niin CapMan sopisi Helsingin pörssistä hyvin yhteen eQ:n, Evlin tai Taalerin kanssa. Mielestäni tästä nelikosta oikeastaan kaikki loogisimmat järjestelyt sisältävät CapManin johtuen sen strategisesta positiosta ”private assets” (=listaamattomat omaisuuserät) omaisuusluokkaan. Evlin kohdalla CapManin tulisi järjestelyssä olla ostajana, Taalerin kanssa kyseessä olisi fuusio ja eQ puolestaan ostaisi CapManin. Kaikki nämä järjestelyt loisivat merkittävää omistaja-arvoa ja loisivat Suomeen uuden todella merkittävän varainhoitopelurin. CapMan voisi olla myös kiinnostava ostokohde suuremmille varainhoitajille, jotka haluavat kasvattaa jalansijaansa private assets -luokassa. Konsolidaation kehityksen kanssa kannattaa kuitenkin pitää jäitä hatussa, sillä sen jarruna toimivat finanssialalla kulttuurierot ja sen myötä korkeat avainhenkilöriskit.

CapManin kesällä julkaistu laaja analyysi on luettavissa oheisesta linkistä.

T. Sauli