Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Saulille pari kysymystä: miten näet Capmanin pidemmän aikavälin (+5v) mahdollisuudet kasvattaa liikevaihtoa sekä osakekohtaista tulosta? Parille seuraavalle vuodelle ennustat vahvaa kasvua, mutta mitenkäs tämän jälkeen? Capmanin osingonjakopolitiikkana on muistaakseni jakaa vuosittain kasvaa osinkoa, minkälaiseksi näet Capmanin mahdollisuudet kasvattaa osakekohtaista osinkoa vaikkapa seuraavat kymmenen vuotta? Vastaukset menee varmaan aikalailla arvailun puolelle, kun sen verran pitkästä aikavälistä kyse, mutta parempi sekin kuin ei mitään, kiitos!

Inderesin kommentti 

Hei ja kiitos kysymyksestä. CapManilla on näkemyksemme mukaan hyvät edellytykset jatkaa vahvaa kasvuaan pidemmälläkin aikavälillä. CapManille keskeiset orgaanisen kasvun lähteet ovat onnistuneet uudet tuotelanseeraukset, rahastojen hyvä performanssi (voitonjako-osuustuotot) ja Palveluliiketoiminnan kasvu. CapManin kasvunäkymiä tukevat 1) yhtiön tuotetarjonta, joka vastaa mielestämme erinomaisesti nykyiseen markkinaympäristöön ja toimialan trendeihin (matala korkotaso, kasvava kiinnostus vaihtoehtoisia omaisuusluokkia kohtaan) sekä 2) CapManin rahastojen tuottotaso, joka on parantunut viime vuosina selvästi (luonnollisesti rahastojen hyvä tuottotaso on edellytys uusmyynnille pitkällä aikavälillä). Tuloskasvu on lopulta luonnollisesti riippuvainen liikevaihdon kasvun lisäksi myös yhtiön kulukehityksestä. Yhtiö on petrannut kulutehokkuutensa kanssa selvästi viimevuosina ja odotamme yhtiön operatiivisen kannattavuuden tekevän selvän tasokorjauksen seuraavan 12kk aikana, kun hallinnoitava varallisuus jatkaa kasvuaan ja kulut alkavat kunnolla skaalautua.

CapMan on profiloitunut selvästi osinkoyhtiöksi ja yhtiön taloudellisena tavoitteena on maksaa vuosittain kasvavaa osinkoa. Uskomme, että yhtiön tavoitteena on jakaa osakkeenomistajille valtaosa tuloksestaan osinkoina, sillä liiketoiminnan pääomatarpeet ovat suhteellisen pienet. Tähän oman mausteensa tuovat voitonjako-osuustuotot (riippuvaisia rahastojen menestyksestä), mitkä voivat mahdollistaa hyvinä vuosina lisäosingon ja/tai pääomanpalautuksen maksamisen. Hyvien tuloskasvunäkymien sekä erittäin vahvan taseensa ansiosta yhtiöllä ei tule lähivuosina olemaan mitään ongelmaa pitää osinkoaan kasvussa.

CapManista puhuttaessa ei voi sivuttaa myöskään mahdollisia yritysjärjestelyitä, joita olemme kommentoineet muun muassa täällä. CapMan on käsityksemme mukaan hyvin avoin konsolidaatiota kohtaan ja pidämme todennäköisenä, että yhtiö on keskipitkällä aikavälillä osa jotain isompaa kokonaisuutta. Kesällä julkaisemamme laaja analyysi yhtiöistä on luettavista oheisesta linkistä. Laajassa raportissa avaamme tarkemmin yhtiön pitkän aikavälin näkymiä. Ohessa myös linkki sijoituspalveluyhtiön podiimme keväältä jossa käsiteltiin laajemmin toimialan trendejä sekä näkymiä.

Sauli & Matias