Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Capmanin syklisyys

Inderes Q&A 29.05.2019 15:11 CapMan

Kuinka sykliseksi koette Capmanin uudistustensa jälkeen? Eli toisinsanottuna onko kuinka suuri riski ostaa capmania lähes ath markkinassa?

Inderesin kommentti 

CapMan on aina ollut huomattavasti sen listattuja kotimaisia verrokkeja vähäsyklisempi. Tämä johtuu siitä, että yhtiön hallinnoitava varallisuus (AUM) on sidottu listaamattomiin kohteisiin. Tämän johdosta yhtiön AUM tai siitä tulevat palkkiotuotot eivät heilu yleisen pääomamarkkinan mukana. Lisäksi CapMan on viimevuosina keventänyt merkittävästi Norvestian mukana tullutta osakesalkkua ja kohdistanut näitä pääomia omiin listaamattomiin rahastoihin. Näin ollen myös sijoitussalkun osalta syklisyys (tai tuloksen volatiliteetti) on laskenut selvästi. Tämä on näkynyt esimerkiksi finanssi tai eurokriisien aikana, joissa CapManin hallinnointipalkkiot eivät oleellisesti muuttuneet markkinan rajuista muutoksista huolimatta.

Pidemmällä aikavälillä markkinan heilahteluilla on kuitenkin merkitystä CapManille. Pääomamarkkinat kulkevat yleensä käsi kädessä talouden kanssa ja pääomamarkkinoiden laskiessa myös taloustilanne heikkenee. Talouden lasku heijastuu puolestaan sijoituskohteiden operatiiviseen kehitykseen, jolla on merkitystä yhtiöiden arvoihin. Heikompi operatiivinen kehitys johtaa puolestaan siihen, että CapManin rahastojen tuotot jäävät odotuksia matalammaksi ja tämä heikentää CapManin tuottopalkkioita sekä omien rahastosijoitusten tuottoja. Esimerkiksi CapManin ennen finanssikriisiä keräämät suurten rahastojen tuotot jäivät lopulta varsin vaatimattomaksi mikä heijastui negatiivisesti CapManin saamiin tuottopalkkioihin sekä omiin sijoituksiin.

Jos tarkastellaan lopuksi vielä CapManin osinkoon liittyvää riskiä, niin mielestäni on helppo todeta, että siihen liittyvä riski on hyvin matala. CapMan haluaa olla osinko-osake ja yhtiön tavoitteena on kasvattaa vuosittain osinkoaan. Verrokkeja vakaampien tulovirtojen sekä merkittävän sijoitussalkun seurauksena minun on vaikea nähdä skenaariota, jossa CapMan joutuisi leikkaamaan osinkoaan, vaikka markkinatilanne heikkenisi merkittävästi.

-Sauli

Ps. kannattaa kuunnella podi finanssiyhtiöistä päälle https://www.inderes.fi/fi/videot/inderespodi-jakso-45-sijoituspalveluyht...