Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Hieman pohdin Cityconin mahdollisen ostotarjouksen hintatasoa ja läpimenoa. Merkittävinä omistajina on  eläkeyhtiöitä;  CPP 15%, Ilmarinen 7%, Alecta 5%. Miksi pitkän tähtäyksen vakaata hyvää tuottoa tavoittelevat eläkeyhtiöt myisivät omistuksensa hintatasolla 10 EUR, eli luultavasti tappiolla. Mitä mieltä olet?

Inderesin kommentti 

Hei,

Arvioisin, että nämä kyseiset omistajat eivät myisi omistustaan 10 euron hintatasolla. Nämä eläkeyhtiöt ovat ammattimaisia sijoittajia ja toimivat pragmaattisesti. He arvioivat, mikä Cityconin käypä arvo on ja mikä heidän sijoituksensa odotettu tuotto on. Sponda ostettiin pörssistä pois vuonna 2017 IFRS NAV:illa ja Technopolis viime vuonna EPRA NAV:illa. Nämä arvostustasot ovat Cityconille nyt 11,56 euroa ja 12,77 euroa. Uskon, että tällä tasolla olevan ostotarjouksen he hyväksyisivät, koska Cityconin osakkeen nousu yhtiön omilla toimenpiteillä tälle tasolle olisi mielestäni epätodennäköisestä esimerkiksi 12-kuukauden tähtäimellä ja kukaan toinen taho tuskin maksaisi korkeampaa hintaa tällä hetkellä Cityconista.

On totta että tämäkin taso saattaisi olla heille tappiollinen suhteessa alkuperäiseen hankintahintaan. CPP tosiaan sijoitti Cityconiin alun perin vuonna 2014 2,65 euron merkintähinnalla eli 13,25 eurolla käänteinen split huomioiden. Nämä ovat kuitenkin uponneita kustannuksia ja isot sijoittajat katsovat eteenpäin ja katsovat sijoituksensa käypää arvoa enemmin kuin alkuperäistä hankintahintaa.
En pidä kovin todennäköisenä, että ostotarjous olisi näin korkea (11,56 euroa tai 12,77 euroa) mikäli se tulisi lyhyellä aikavälillä. Gazitilla ei todennäköisesti ole kiire ja se haluaa hankkia Cityconin mahdollisimman halvalla itselleen. Siten ostotarjous voi olla 50 %:n omistusosuuden ylittyessä vain hieman nykyisen osakekurssitason yläpuolella ja yhtiö saattaa vasta myöhemmin hankkia 100 %:n osuuden itselleen. Citycon on kuitenkin Gazitille strateginen sijoitus ja heillä voi olla omat intressinsä hankkia Citycon nopeastikin, joten korkean ostotarjouksen mahdollisuutta ei mielestäni voi myöskään poissulkea.

Yt. Jesse