Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Constin liikearvon laatu

Inderes Q&A 07.05.2020 16:07 Consti

Constin taseessa on liikearvoa 48,6M€. Se on yli 40 % taseen loppusummasta ja selvästi yli koko oman pääoman (29,3M€) arvon. Onko käsitystä tuosta liikearvon laadusta ja sen arvostuksen kestävyydestä?

Inderesin kommentti 

Hei,

Constin taseessa on tosiaan huomattavasti yrityskauppojen yhteydessä syntynyttä liikearvoa. Tätä liikearvoa ei IFRS-kirjanpitokäytäntöjen mukaisesti poisteta, mutta sitä testataan mahdollisen arvonalentumisen varalta vuosittain tai tarvittaessa useamminkin, jos olosuhteet viittaavat arvonalentumiseen. Liikearvon testaukset perustuvat siis johdon omiin arvioihin.

Consti itse suoritti arvonalentumistestin vuoden 2019 lopulle ja testauksen tulos oli, että kerrytettävissä oleva rahamäärä ylitti merkittävästi kirjanpitoarvon kaikkien rahavirtaa tuottavien yksiköiden kohdalla. Johdon parhaan näkemyksen mukaan minkään laskennassa käytetyn keskeisen muuttujan (EBITDA-marginaali, diskonttauskorko, kasvunopeus ja terminaalikasvuprosentti) mahdollinen muutos ei johtaisi tarpeeseen tehdä arvonalentumiskirjausta.

Yhtiö ei ole kertonut näiden keskeisten muuttujien oletuksia, mutta on kertonut, että ennustelaskelmassa käytetyn diskonttokoron vaihteluväli eri rahavirtaa tuottavien yksiköiden kohdalla ennen veroja on ollut 12,46–13,18 %. Tämä on mielestämme varsin realistinen taso Constille ja olemme itse määrittäneet yhtiön diskonttokoroksi (WACC) 12,5 %. Tämän parametrin osalta muutostarvetta ja siten alaskirjaustarvetta tuskin on.

Yhtiö ei ole pörssihistorian aikana kirjannut liikearvon arvonalentumisia, vaikka sen tulos painui vahvasti tappiolliseksi vuosina 2017-2018. Emme pidä liikearvon alaskirjauksia kovin todennäköisinä huomioiden se, että yhtiöllä on tarkat yritysostokriteerit ja myös huomioiden 2019 toteutunut kannattavuuskäänne. Alaskirjaus vaatisi arviomme mukaan sitä, että joku tai jotkin yhtiön yrityskaupoista osoittautuisivat pahasti epäonnistuneiksi ja tämä olisi todennäköisesti tullut jo ilmi, koska edellinen Constin yrityskauppa toteutettiin vuonna 2017. Käytännössä myös pörssiyhtiöillä on liikkumavaraa näiden liikearvon oletusten määrittelyn suhteen ja niiden taustalla olevat oletukset voivat muuttua niin ettei alaskirjauksia tarvitse tehdä.

Terveisin,
Jesse