Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

DCF-laskelma verot

Inderes Q&A 15.03.2021 12:18

Hei, voisitteko avata lyhyesti DCF laskelmien kolmea veroja koskevaa kohtaa: 1) maksetut verot 2) verot rahoituskuluista 3) verot rahoitustuotoista. Perustuvatko maksetut verot arvioon efektiivisestä veroprosentista kerrottuna EBIT:lla vai kuinka lähestytte tätä? Entäpä miksi verot rahoituskuluista näkyvät laskelmassa negatiivisena ja verot tuotoista positiivisena? Ajattelin itse rahoituskulujen tuovan laskennallisen verosuojan ja siten parantavan kassavirtoja laskennallisesti? Varsinaisia rahoituskuluja ei näytä olevan omana eränään lainkaan laskelmissa.

Inderesin kommentti 

Terve,

Maksetut verot tulevat malleissamme ennustetusta tuloslaskelmasta ja perustuvat arvioon efektiivisestä veroprosentista kerrottuna tuloksella ennen veroja (EBT). Efektiivinen veroprosentti kerrotaan tuloksella ennen veroja liikevoiton sijaan juuri tuosta mainitsemastasi verosuojasta johtuen.

DCF-arvonmäärityksessä voi joko mallintaa yritykselle kuuluvaa rahavirtaa (free cash flow to firm (FCFF)) tai osakkeen omistajille kuuluvaa rahavirtaa (free cash flow to equity (FCFE)). Corporate Finance Institute käsittelee laskutapojen eroa syvällisemmin ohessa (englanniksi).

Yritykselle kuuluva kassavirta on maksettavissa yhtiöön sijoittaneille joko osinkojen tai korkojen ja lainan lyhennysten muodossa. Hieman yksinkertaistetusti viittaan sijoittajilla osakkeenomistajiin ja velkojiin. Yrityksen omistusrakenne ja korkokulut eivät vaikuta tähän määritelmään rahavirrasta ja siksi oikaisemme verosuojan hyödyt vähentämällä verot rahoituskuluista ja lisäämällä nuo verot rahoitustuotoista. Omistusrakenne vaikuttaa tässä laskutavassa yrityksen arvoon pääoman keskimääräisen kustannuksen (WACC) kautta. Verosuoja alentaa yrityksen WACC:ia, joten sen vaikutus yrityksen arvoon tulee alhaisemman diskonttokoron kautta. (Ilman oikaisuja laskisimme tuon verohyödyn kahdesti).

Mikäli mallintaisimme pelkästään yrityksen omistajille kuuluvaa rahavirtaa, vähentäisimme yritykselle kuuluvasta rahavirrasta vielä lainojen korot ja nettona niiden lyhennykset. Tämä rahavirta kuuluu kokonaisuudessaan osakkeenomistajille ja sen voi sijoittaa uudelleen liiketoimintaan tai jakaa ulos osinkona. Tässä laskutavassa diskonttokorkona käytetään pääoman keskimääräisen kustannuksen sijaan oman pääoman kustannusta ja verosuojan vaikutus yrityksen arvoon lasketaan rahavirran kautta (eli verosuojan oikaisuja ei tehtäisi).

FCFF-malli antaa arvion yritysarvosta (Enterprise Value), kun taas FCFE:llä lasket yrityksen markkina-arvon. Nettovelat vähentämällä pääset yritysarvosta markkina-arvoon ja teoreettisesti sinun pitäisi päästä samaan markkina-arvoon laskutavasta riippumatta. Analyytikon näkökulmasta FCFF-laskelmat ovat kuitenkin selvästi yksinkertaisempia, kun emme joudu arvioimaan yrityksen tulevaa velanottoa ja velkojen erääntymistä malleissamme.

Toivottavasti vastauksesta oli hyötyä.

Terveisin,

Thomas