Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Deere vs. Ponsse?

Inderes Q&A 21.08.2017 12:59 Ponsse

Selittäkääpä nyt selkokielisesti, mitä tarkoittavat metsäkoneiden kokopuumenetelmä ja tavaralajimenetelmä. Ja miksi ne ovat niin olennaisia kun verrataan Ponssen ja Deere Forestryn tuloksentekokykyä?

Inderesin kommentti 

Hei, tila ei anna myöten kovin perinpohjaiselle selitykselle menetelmien eroista, mutta enemmän tietoa löytyy tuoreen Ponsse-raporttimme (21.6.17) sivulta 18. Globaalisti kokopuumenetelmän osuus metsäkonemarkkinoista on 55-60 % ja tavaralajimenetelmän vastaavasti 40-45 %. Deeren ja Ponssen vertailussa on olennaista se, että Deere Forestry valmistaa sekä kokopuu- että tavaralajimenetelmän koneita kun taas Ponsse keskittyy pelkästään tavaralajimenetelmän koneisiin. Aamukatsauskommenttiimme liittyen on muistettava että syynä siihen miksi Deere on laskenut koko ajan ennusteitaan globaalin metsäkonemarkkinan kehityksestä v. 2017 on nimenomaan Pohjois-Amerikan vaisu kysyntä. Koska kokopuumenetelmän koneiden osuus Pohjois-Amerikan metsäkonemarkkinoista on n. 90 %, päättelemme em. markkinakommentin koskevan käytännössä kokonaan kokopuumenetelmän koneita eikä siten Ponssea.