Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Digitaalisten julkaisujen alennettu ALV meni EU:ssa läpi. Miten arvioisitte tämän vaikutuksen Sanoman ja Alman liikevaihdon sekä liikevoiton kehitykseen? Olisi mielenkiintoista kuulla analyytikon mielipide siitä, että tullaanko tässä valitsemaan volyymi vai kate, ja voimistaako kyseinen (tuleva) päätös mahdollisesti jo meneillään olevaa siirtymää painetusta mediasta digitaalisiin julkaisuihin. (kysymystä muokattu hieman)

Inderesin kommentti 

Kiitokset hyvästä kysymyksestä!

Kommentoitiin aihetta keskiviikon (3.10.2018) aamukatsauksessa ja se on luettavissa täältä. :) https://www.inderes.fi/fi/uutiset/digitaaliset-lehdet-ja-kirjat-verotuks...

EU:n ministerineuvosto päätti hyväksyä tiistaina pitkään vireillä olleen muutoksen sähköisten julkaisujen arvonlisäveron alentamiseksi samalle tasolle painettujen julkaisujen kanssa. Suomen valtionvarainministeri kommentoi päätöksen jälkeen aloittavansa välittömästi valmistelut alennuksen voimaansaattamiseksi Suomessa viimeistään vuonna 2020. Sähköisten julkaisujen arvonlisävero on nykyisin Suomessa 24 %, kun taas painotuotteiden vero on 10 %.

Ennakoimme, että alv-kantojen yhdenmukaistaminen kiihdyttää osaltaan viime vuosina voimistunutta siirtymää paperisista julkaisuista sähköisiin sisältöihin. Mediayhtiöiden kannalta digitaalisten julkaisujen käytön yleistyminen on lähtökohtaisesti positiivista, sillä se parantaa yhtiöiden suhteellista kannattavuutta, mahdollistaa entistä huomattavasti paremmin erilaisten digitaalisten ja painetun median palveluiden yhdistämisen ja paketoinnin, sekä uusien palveluiden kehittämisen perinteisten medioiden ohelle. Lisäksi digitaalisten tilaajien määrän kasvu voi hieman vahvistaa kotimaisten mediayhtiöiden kilpailuasemaa digitaalisessa mainonnassa, sillä se mahdollistaa tarkemman mainonnan kohdentamisen ja suuremmat yksilöidyt kohderyhmät.

Arviomme mukaan alv-kantojen yhdistämisellä ei ole merkittävää vaikutusta Alma Median tai Sanoman liikevaihtoon tai liikevoittoon vielä lähivuosina, vaikka painetun median sisältötuottojen osuus liikevaihdosta on molemmilla yhtiöllä merkittävä. Ennakoimme, että digitaalisten lehtitilausten alv-kannan alennus viedään pääosin palveluiden hintoihin, sillä digitaalisten palveluiden kasvun kiihdyttäminen on yhtiön arvonmuodostuksen kannalta olennaisempaa kuin kannattavuuden optimointi lyhyellä aikavälillä. Digitaalisten tuottojen osuuden kasvaessa mediayhtiöiden kokonaisliikevaihdon kehitys on tyypillisesti vaisua, sillä liikevaihdosta poistuu jakelun ja painamisen kustannukset. Liikevoittotasolla kehityksen pitäisi kuitenkin olla tasaisempaa tai nousevaa, sillä digitaalisten palveluiden suhteellinen kannattavuus on perinteistä mediaa selvästi korkeampi.