Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Varainhoitoalan konsolidaatiosta lähes jokavuotiset spekulaatiot mainittu vuodenvaihteessa. Mm. Evlin toimitusjohtajan haastattelussa. Kenen kylkeen EAB Group parhaiten sopisi liiketoiminnan profiililtaan jos pareja haetaan suomalaisten varainhoitajien kesken?

Inderesin kommentti 

Varainhoitotoimialan tanssipareja pohtiessa on aina hyvä muistuttaa itseään toimialan konsolidaation logiikasta. Yleensä tällä toimialalla fuusioilla haetaan 1) toisiaan täydentäviä tuotetarjontoja, 2) toisiaan täydentäviä asiakaskuntia/myyntikoneistoja sekä 3) kulusynergioita.

Toisin kun monilla muilla toimialoilla, varainhoidossa kulusynergiat tulevat yleensä erittäin hyvin läpi, sillä päällekkäisyydet ovat hyvin selkeitä (rahasto tarvitsee vain yhden salkunhoitajan, vaikka pääomat tuplaantuvat, hallinto skaalautuu tehokkaasti jne.). Lisäksi varainhoito on erittäin skaalautuvaa kulurakenteen ollessa varsin kiinteä. Varainhoito on myös korkean tason asiantuntijaliiketoimintaa ja näin ollen kulttuurillinen yhteensopivuus on myös erittäin tärkeää.

Jos mietitään sitten itse kysymystäsi ensin EAB:n näkökulmasta. Mitkä ovat EAB:n vahvuudet? EAB:n vahvuudet ovat näkemyksemme mukaan sen valtakunnallinen varsin laaja myyntiverkosto etenkin yksityisasiakaspuolella. Mielestämme yhtiön myynninteho ei ole optimaalisella tasolla ja mielestämme nykyisen koneiston läpi pitäisi pystyä myymään isompia volyymejä. Arviomme mukaan tässä selittävänä tekijänä on etenkin yhtiön oma tuotetarjonta, joka voisi olla vielä nykyistä kattavampi. Lisäksi EAB:n liikevaihtotaso on nykyisellään hieman liian pieni suhteessa sen kiinteisiin kuluihin.

Eli siis, EAB:n näkökulmasta sitä kiinnostaisi kumppani kuka toisi 1) uutta liikevaihtoa, 2) uusia tuotteita (etenkin vaihtoehtoisia sijoitustuotteita) ja 3) asiakaskuntaa instituutioista. Lähtökohtaisesti tämän profiilin kumppaneita ei käytännössä EAB:n kokoluokassa ole tarjolla ja näin ollen vaikea nähdä EAB:ta osana minkäänlaista tasavertaista fuusiota (omistusosuus suunnilleen 50/50). EAB todennäköisesti hakee etenkin kohtiin 1 ja 2 täydennystä yritysostojen kautta, mutta nämä on todennäköisesti kokoluokaltaan selvästi pienempiä järjestelyjä.

Kuka voisi sitten olla kiinnostunut EAB:stä? Tässä on huomattavasti enemmän mahdollisuuksia, kun edellisessä kohdassa. EAB voisi olla kiinnostava taholle joka haluaisi päästä sisään varainhoitoon. Tässä esille nousevat pankit, joilla on olematon tai heikko asema varainhoidossa. Toinen potentiaalinen ostaja voisi olla yhtiön pääomistaja globaali finanssijätti BNP Paribas. Tämä liike todennäköisesti vaatisi BNP:ltä halua ottaa vahvempaa jalansijaa pohjoismaissa.

Yhteenvetona, pidän ylivoimaisesti todennäköisimpänä polkuna sitä, että EAB jatkaa itsenäisenä toimijana, mutta sen kokoluokka tulee kasvamaan selvästi nykyisestä yritysjärjestelyiden myötä.

Terveisin,

Sauli