Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

EKP:n korot ja euribor

Inderes Q&A 22.01.2019 10:30

Mikä EKP:n koroista (ohjauskorko, talletuskorko vai maksuvalmiusluoton korko) vaikuttaa selvimmin euribor-korkoihin? Onko ennakoimallanne pelkällä talletuskoron nostolla (-0,4% -> -0,2%) vaikutusta euriboreihin?

Inderesin kommentti 

Moikka!

Kiitos kysymyksestäsi! Alla on esitetty Suomen pankin sivuilta poimitut kuviot 1 kuukauden euriborin ja 12 kuukauden euriborin kehityksestä viime vuosilta. Kuten kuvioista huomaa, 1 kuukauden euribor on nyt lähellä EKP:n talletuskorkoa, kun taas 12 kuukauden euribor on lähempänä nollatasoa eli ohjauskoron tasoa. Näillä kahdella korolla, eli talletuskorolla ja ohjauskorolla, on hieman eri tehtävät pankkijärjestelmässä. Talletuskorko on "korvaus" euroalueen pankkien yli yön -talletuksista keskuspankkijärjestelmään. Nyt kun korko on negatiivinen, pankeilta siis veloitetaan talletuksista keskuspankkijärjestelmään. Ohjauskorko taas on korko, jolla EKP antaa lyhytaikaista rahoitusta pankeille. Kummallakin korolla pyritään yhtä kaikki turvaamaan rahoituksen saatavuus pankkijärjestelmässä: pitämällä talletuskorko negatiivisena vähennetään pankkien intensiivejä tallettaa varojaan keskuspankkiin, ja ohjauskoron nollatasolla taas varmistamaan halpa lyhytaikainen rahoitus pankeille ja tätä kautta lisäämään antolainausta.

Kuten kuvioista näkyy, euribor-korot seurailevat tiiviisti EKP:n korkoja, ja siksi rahapolitiikan suunta on tärkeä asia myös lainaa ottaneille suomalaiskotitalouksille. Korkomarkkinalla odotukset ovat tärkeässä roolissa, ja ennakointi kiristyvästä rahapolitiikasta heijastuu ensin euribor-korkojen pitkään päähän eli 12 kuukauden euriboriin. Kuvion korkokehityksen perusteella odotukset ohjauskorkojen nostoon liittyen ovat maltillisia, sillä 12 kuukauden euribor on tullut vain hienoisesti ylös pohjiltaan ja on edelleen negatiivinen. 1 kuukauden euriborissa ei liikettä ylöspäin ole juurikaan vielä nähty,

Mikäli rahapolitiikan linja pysyy odotetun kaltaisena, eli keskuspankki onnistuu kuluvan vuoden aikana nostamaan vain talletuskorkoaan (-0,2 %:iin) ja pitää vahvasti elvyttävän sävyn puheissaan kuten tähänkin asti, ei euribor-korkoihin ole luvassa merkittävää liiketta ylöspäin (kirjoittamani teksti korko-odotuksista täällä). Toisaalta myös pohjat on näillä näkymin nähty, eli uusia kevennystoimia (esimerkiksi uutta QE-kierrosta) ei tänä vuonna ole odotettavissa.

Toki tässäkin asiassa ollaan riippuvaisia talousluvuista ja muutoksista suhdannekuvassa, sillä keskuspankkikaan ei ole kaikkivoipa tulevaisuuden ennustaja. Mikäli talousnäkymissä nähdään nopea elpyminen ja inflaatio-odotusten nousu, voi EKP:n viesti kääntyä kiristyvämmän rahapolitiikan puoleen, mikä nostaisi odotuksia. Uskon kuitenkin, että siinäkin tapauksessa nostojen tahti tulisi olemaan hidas, joten nopeaa nousua ei euribor-koroissakaan nähtäisi.

 

T:Marianne