Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Elisa ja sen kilpailijat

Inderes Q&A 26.05.2020 17:04 Elisa

Kysyisin näkymiä Elisan osalta. Osakkeen hinta on korkea ja markkina-alue aika rajallinen. Miten se sijoittuu kilpailijoihinsa nähden?

Inderesin kommentti 

Elisan näkymiin liittyen, koronavaikutukset kokonaisuuteen ovat vielä hyvin pienet ja tärkeimmät operatiiviset parametrit olivat isossa kuvassa ennallaan. Mobiililiittymien vaihtuvuus ja laitemyynti ovat vähentyneet, koska myymälöissä on käynyt vähemmän asiakkaita, ja verkkovierailujen liikevaihto on pienentynyt vähentyneen matkustamisen myötä. Epävarmuus on lisääntynyt yritysasiakasliiketoiminnassa erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten kohdalla. Toisaalta mobiilin puheen ja datan sekä IPTV-viihdepalveluiden käyttö on kehittynyt edelleen suotuisasti. Korona ei ole vaikuttanut 5Gverkon rakentamiseen. Elisa etenee odotetusti vähitellen 5G:n kanssa, ja tulosvaikutus jää tänä vuonna vielä pieneksi, mutta kasvaa asteittain tulevina vuosina. Yhtiö kertoi myös lopettavansa 3G-investoinnit vuoteen 2023 mennessä ja siirtävänsä investointeja 4G:hen ja 5G:hen. Vuosina 2021-2023 arvioimme Elisan liikevaihdon kasvavan keskimäärin 1,6 % ja tuloksen 1,9 %, eli tuloskasvu on hyvin maltillista.

Operaattorikentässä suurin riski on näkemyksemme mukaan kilpailutilanteen edelleen koventuminen, mikä tulisi todennäköisimmin yritysasiakaspuolelta. Telenor on indikoinut haluavansa kasvattaa DNA:n markkinaosuutta erityisesti yritysasiakaskentässä.

Elisan perinteinen operaattoriliiketoiminta on pääasiassa Suomessa ja Virossa, minkä lisäksi yhtiö myy muita ratkaisuja kuten esimerkiksi automaatiorakaisuja myös kansainvälisesti. Yhtiön läheisimmät verrokit Telia ja Telenor operoivat maantiettellisesti laajemmalla alueella. Maantieteellinen markkina-alue ei kuitenkaan pidemmällä aikavälillä välttämättä enään kuvasta yhtiöiden markkinapotentiaalia, koska yhtiöt ovat hankkineet perinteisen operattoriliiketoiminnan kylkeen myös muita palveluita joita pystytään myymään myös rajojen yli. Lähes kaikki operattorit hakevat uusia liikevaihdon lähteitä kasvun tukemiseksi, koska perinteisen operaattoriliiketoiminnan kasvu on käynyt yhä haastavammaksi. 

Toivottavasti tästä oli apua.

Terveisin,

Joni

 

Yhtiön kommentti 

Jonin vastaus on oikein hyvä. Kilpailu on tosiaan kovaa Suomessa, ja ainoana suomalaisena vaihtoehtona Elisa on pärjännyt hyvin. Verkkojen korkea laatu on mm. vaikuttanut tähän (esim. Virve valitsi Elisan ja perusteluna nimenomaan verkon laatu). Suomi on maailman edistyksellisin mobiilimarkkina ja se kasvaa vielä monta vuotta. Asiakkaat siirtyvät nopeampiin liittymiin ja käytöltään rajattomat liittymät ovat tuoneet sekä asiakkaille että Elisalle arvoa. Uusia kasvuaihioita Elisalla on esim. Jonin mainitsemissa automaatioratkaisuissa, joita myymme globaalisti muille operaattoreille. Tämä on osa Elisan digitaalisia palveluita.

Joni ei ottanut kantaa siihen että osakkeen hinta on korkea. Olemme yhtiönä kuulleet institutiosijoittajilta myös kommentteja, että se ei ole korkea. Riippuu mihin vertaa. Elisan osake hinnoitellaan verrattuna Eurooppalaisiin operaattoreihin, ja tässä ryhmässä Elisa on useilla mittareilla mitattuna (mm. kassavirran kasvu, kassavirtakonversio, ROCE ja ROI) luokkansa paras. Eniten olemme saaneet palautetta osingon luotettavuudesta ja siitä että olemme ainoana toimialan yhtönä maksaneet kasvavaa osinkoa usean vuoden ajan.

Terveisin
Vesa Sahivirta
IR-johtaja, Elisa Oyj