eQ, vakavaraisuus & pääomanpalautus

Inderes Q&A 19.03.2019 10:20 eQ

Moikka! Sallittu vakavaraisuusaste eQlle on sen raportin mukaan 10%. Kuitenkin tämä alittaa sen (9,6%), ja tälle on haettu poikkeuslupaa koska optioiden maksut on kirjallisella lupauksella tulossa ennen osinkoja. Osaatteko avata eQn ko politiikkaa enemmän? Miksi eQ on jakanut pääomaa niin paljon ulos? Pelkästään pääomatehokkuus? Miten eQ saisi palautettua vielä pääomaa ulos vai onko se edes mitenkään tosiaan mahdollista? Mikä on em vakavaraisuus- sääntö? Annat(te)ko liikaa painoarvoa eQn arvostuksessanne verrokeille? Miksi olette hieman konservatiivisen varovaisia eQn arvostuksen suhteen (em.)? Mitä potentiaalisia uusia tuotteita näkisitte eQlle mahdollisina? Puhutte aina eQsta ostokohteena; mitä eQ voisi ostaa?

Inderesin kommentti 

Nyt oli pitkä liuta kysymyksiä, ohessa toivottavasti vastaukset kaikkiin!

eQ:n minimivakavaraisuus on 8 % ja yhtiön tavoitetaso on tuo 10 %. Tässä mielessä pääoman jakamisessa ei ole ongelmaa ja käsityksemme mukaan yhtiö ei tarvitse Finanssivalvonnalta erillistä hyväksyntää kevään voitonjakoonsa. eQ on jakanut pääomia pois taseestaan, koska 1) yhtiön sijoituksista on purkautunut paljon ylimääräistä kassavirtaa viime vuosina ja 2) yhtiö ei tarvitse pääomia liiketoimintansa pyörittämiseen. Tämä on mielestäni ollut täysin oikea strategia ja tukenut yhtiön pääomatehokkuutta.

Yhtiön osinkopolitiikkahan on jakaa koko tulos ulos osinkoina ja jakaa pääoman palautuksina mahdollinen ylimääräinen sijoituksista tuleva kassavirta. Vaikka omien sijoitusten asteittainen sulaminen parantaakin vakavaraisuutta (omissa sijoituksissa varsin raskaat pääomavaatimukset), tulee tämä hautautumaan pitkälti liiketoiminnan kokoluokan kasvun myötä kasvavien pääomavaatimusten alle. eQ:n nykyinen toimilupa sisältää oikeuden kaupankäynnin harjoittamiseen omaan lukuun. eQ ei tätä tee ja näin ollen se voisi käsityksemme mukaan halutessaan hakea kevyempää toimilupaa, jossa vakavaraisuusvaatimukset ovat hieman kevyemmät (muistaakseni 6,5 %). Tällä ei kuitenkaan ole oleellista merkitystä yhtiön kokonaiskuvan kannalta. Kaiken kaikkiaan, jatkossa vakavaraisuus ei laskelmiemme mukaan enää mahdollista pääomien palautuksia ja tilikauden voitonjako tulee lähivuosina olemaan tilikauden raportoitu tulos. Jos jonain vuonna voidaan jakaa pari senttiä ylimääräistä, ei tällä ole vaikutusta kokonaiskuvaan.

eQ:sta on tarjolla poikkeuksellisen laadukas verrokkiryhmä ja mielestämme on perusteltua käyttää tätä verrokkiryhmää yhtiötä analysoidessa. Nämä yhtiöthän kilpailevat samoista asiakkaista, samoista osaajista ja samankaltaisilla tuotetarjonnoilla. Lisäksi käytämme arvonmäärityksessämme DCF-mallia sekä osien summa -laskelmaa (nämä kaikki on avattu laajassa raportissamme).

Mielestäni emme ole erityisen konservatiivisia eQ:n arvostuksen kanssa. Päinvastoin, olemme valmiit hyväksymään yhtiölle varsin tuhdit preemiokertoimet johtuen sen erinomaisesta track-recordista, hyvästä markkinapositioista ja terveistä tuloskasvunäkymistä.

Uusien tuotteiden tulisi todennäköisesti olla hyvin skaalautuvia ja niiden tulisi sopia nykyiseen asiakaskuntaan. Metsärahastot olivat tästä yksi esimerkki, mutta yhtiö ei saanut näitä koskaan lentoon heikkojen tuottonäkymien johdosta. Todennäköisesti uudet tuotteet ovat kiinteistö- tai private equity -puolelta.

Laajassa raportissa on käsitelty laajemmin eQ:n yritysjärjestelyoptiota. Oheisella videolla käsittelimme myös mahdollisia ostajakandidaatteja.

-Sauli