Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

First North vs. päälista

Inderes Q&A 06.08.2018 17:58

Mitä eroa on sijoittajan näkökannalta sijoittamisessa First North -listan yrityksiin verrattuna pörssin päälistan yrityksiin?

Inderesin kommentti 

Hei,

Nasdaq on luonnehtinut eroa seuraavasti: "Sijoittajille First North tarjoaa mahdollisuuden sijoittaa yhtiöön jo toiminnan varhaisessa kasvu- ja kehitysvaiheessa. Näiden sijoitusten riskit ja tuottomahdollisuudet voivat olla päämarkkinoita suuremmat. First Northissa kaupankäynnin kohteena oleviin yhtiöihin sovelletaan lisäksi päämarkkinoita kevyempiä vaatimuksia, mikä merkitsee myös tavallista suurempaa riskiä." (http://www.nasdaqomxnordic.com/tietoaporssista/firstnorth?languageId=4).