Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Hei Petri! Voisiko mahdollinen Living-segmentin tulosvaroitusriski (jos sellainen tulisi) vielä laskea osakkeen hintaa huomattavasti? Entä miten näet Fiskarssin omien osakkeiden oston - ostetaanko omia osakkeita järkevällä hintaa? lopuksi vielä, kuinka defensiivisenä yhtiönä näet Fiskars Groupin?

Inderesin kommentti 

Moikka.

Kiitos kysymyksestä. Jaoin vastauksen kolmeen eri kohtaan:

1) Voiko mahdollinen Living-segmentin tulosvaroitusriski (jos sellainen tulisi) vielä laskea osakkeen hintaa huomattavasti?

Tätä on hyvin vaikea arvioida, sillä emme tiedä kuinka todennäköisenä markkina yleisesti pitää Fiskarsin mahdollista tulosvaroitusta tai sitä, että mikä olisi mahdollisen tulosvaroituksen sisältö (ns. kuinka pahasti tulos jäisi ennusteiden alapuolelle ja mitä tulevaisuuden kehityksestä sanottaisiin). Markkinoilla on kuitenkin varmasti toimijoita, jotka vielä uskovat yhtiön saavuttavan kuluvan vuoden tulosohjeistuksen (yhtiön itsensä lisäksi koska ohjeistuksesta on pidetty kiinni), joten varmasti joillekin toimijoille se tulisi negatiivisena yllätyksenä ja voisi sen takia laskea osakekurssia. Kun katsoo viimeisten kuukausien kurssilaskua ja sen myötä laskeneita arvostuskertoimia, emme usko, että mahdollinen tulosvaroitus laskisi osakkeen hintaa enää huomattavasti, sillä osakekurssi on selvästikin diskontannut jo melko paljon huonoja uutisia sisään. Sitten pitää vielä muistaa, että iso osa Fiskarsin markkina-arvosta koostuu Wärtsilän arvosta, joten myös Wärtsilän kurssiliikkeet vaikuttavat Fiskarsin osakkeen arvoon. Fiskarsilta löytyy Reutersin tietokannasta kahden analyytikon ennusteet tälle vuodelle ja meidän liikevoittoennusteemme on selvästi alempi kuin tällä toisella analyytikolla. Meidän arviomme mukaan tulosvaroituksen todennäköisyys on korkea ja kuluvan vuoden tulosennusteemme ovat yhtiön antaman ohjeistuksen alapuolella. Jotta tulosvaroitukselta vältyttäisiin, joutuisi yhtiö tekemään yli 30 %:n tulosparannuksen vuoden viimeisellä neljänneksellä (vertailukohta Q4’17 EBITA: 35,4 MEUR), joka ainakin hyvin heikon alkuvuoden ja Living-segmentin kannattavuusongelmat huomioon ottaen vaikuttaa mielestämme todella haastavalta tehtävältä. Jos tulosvaroitus loppuvuonna (tai ensi vuoden alussa) tulisi, emme välttämättä joutuisi kuitenkaan tekemään ennusteisiimme/näkemykseemme suuria muutoksia, koska tulosvaroitus on jo ennusteissamme sisällä. Jos tulosvaroitusta ei tule, olisi se mielestämme yhtiön osakkeen kannalta positiivinen asia.

2) Entä miten näet Fiskarsin omien osakkeiden oston – ostetaanko omia osakkeita järkevällä hintaa?

Fiskars on ostanut tosiaan aktiivisesti omia osakkeita kesällä ja sen jälkeen. Kun pörssiyhtiö ostaa omia osakkeitaan ja mitätöi niitä, vähentää se osakkeiden kokonaislukumäärää. Silloin yhtiön omistus jakautuu jatkossa pienemmälle määrälle osakkeita, joten tätä kautta jäljelle jäävät omistajat voivat hyötyä tästä. Tässä tietysti oletuksena, että yhtiön arvo kehittyy jatkossa suotuisasti (voitot on kiva jakaa pienemmän porukan kanssa, tappiot isomman porukan kanssa :) ). Yhtiö voi myös tiettyinä aikoina pitää omaa osakettaan aliarvostettuna, joten kyseessä voi olla ihan tavallinen sijoitus väliaikaisesti "halpaan" kohteeseen, jos muita hyviä investointikohteita ei ole tarjolla ja ylimääräistä rahaa on kassassa. Omien osakkeiden ostoja voi siis pitää myös vaihtoehtona osingonjaolle (ilman välitöntä veroseuraamusta). Ostettuja osakkeita voidaan myöhemmin mitätöidä, käyttää johdon palkitsemiseen tai esim. valuuttana yrityskaupoissa. Jos yhtiö onnistuu ostamaan osaketta silloin kun se on matalalla, voivat osakkeenomistajat kiittää johtoa hyvästä sijoituksesta samalla tavalla kuin jos olisivat onnistuneet itse ostamaan osaketta halvalla. Jos omien osakkeiden ostot ajoittuvat kurssihuippuihin, on silloin kyse astetta heikommasta sijoituksesta. Kun osakkeita mitätöidään, tietyt osakekohtaiset tunnusluvut muuttuvat paremman näköiseksi eli esimerkiksi EPS (osakekohtainen tulos). Myös tulevaisuudessa jaettavat osingot jakautuvat pienemmälle omistajaryhmälle. Omien osakkeiden ostoja tulkittaessa on kuitenkin hyvä muistaa yksi tärkeä asia, joka on mittakaava. Vaikka Fiskars on ostanut omia osakkeita aktiivisesti kesästä lähtien, omistaa yhtiö tällä hetkellä vain 297 tuhatta omaa osaketta (0,4 % osakkeiden kokonaismäärästä), joiden arvo on tämän päivän 16 euron osakekurssilla noin 4,8 miljoonaa euroa, kun yhtiön koko osakekannan markkina-arvo on yli 1,3 miljardia euroa. Omien osakkeiden ostot on aloitettu kesällä, jolloin osakkeista maksettiin noin 20 euron osakekohtaisia hintoja. Silloin arvostus oli meidän mielestä vielä korkea, mikä heijastui myös suosituksessamme (vähennä). Nyt osake on laskenut 16 euron tasolle ja siten myös tavoitehintamme alapuolelle ja osakkeen arvostus on nyt selvästi järkevämpi. Fiskarsin arvostus on noin P/B 1,0x EV/EBITDA 7x ja P/E 15x. Emme tietysti tiedä kaikkia yhtiön vaihtoehtoisia investointikohteita tällä hetkellä, mutta kyllä sitä ylimääräistä rahaa voisi huonompiinkin kohteisiin varmasti tällä hetkellä investoida. 

3) Lopuksi vielä kuinka defensiivisenä yhtiönä näet Fiskars Groupin?

Ei Fiskars ainakaan sieltä aivan syklisemmästä päästä ole. Fiskarsin liiketoiminnan vaihteluita tasoittaa hyvin se, että yhtiöllä on todella laaja brändiportfolio, joka sisältää monia eri tuotekategorioita (mm. astiastoja, lumilapioita, saksia, puutarhaletkuja, kirveitä, veitsiä, paistinpannuja, sisustusesineitä, rakennustyökaluja jne,). Tämä vähentää yhtiön riippuvuutta tietyn toimialan, tuotekategorian tai brändin menestyksestä yli ajan ja tekee yhtiöstä siinä mielessä defensiivisemmän. Fiskars Groupin tuotteita myydään myös yli 100 maassa, mikä tasoittaa tiettyjen maiden taloustilanteiden tai valuuttojen heilahteluita vuodesta toiseen ja tuo sitä kautta tasapainoa liiketoimintaan. Fiskarsin tuotteet ovat pääosin kulutustavaroita, joita myydään eri myyntikanavissa tuhansittain joka päivä ja niiden menekin voidaan pidemmällä aikavälillä odottaa kasvavan melko tasaisesti BKT:n kasvuvauhdin kanssa.  Fiskars Groupissa sijoituskohteena pitää muistaa, että iso osa yhtiön osakkeen arvosta muodostuu Wärtsilä-omistuksesta. Wärtsilä taas on yhtiönä melko syklinen, joten se tekee myös Fiskars Groupista osakkeena alttiimman talouden sykleille. Toisaalta Wärtsilä-omistus tuo Fiskars Groupin osakkeelle myös hajautuksen toiseen yritykseen, joka toimii täysin toisella toimialalla, joten sen voi myös nähdä riskiä pienentävänä tekijänä portfolion hajautusmielessä.

Terveisin

Petri K.