Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Fundamenttianalyysi

Inderes Q&A 08.01.2020 17:08

Hei? Puhutte olevanne fundamenttitalo. Voisitteko avata, mitkä ovat fundamenttianalyysin keskeiset elementit ja miksi? Onko "Laaja raportti" sellainen?

Inderesin kommentti 

Kiitokset kysymyksestä!

Fundamenttianalyysi tarkoittaa, että sijoitustutkimuksen lähtökohtana ovat kohdeyhtiön fundamentit eli liiketoiminta, toimiala ja muut vastaavat tekijät. Fundamenttianalyytikko tutkii siis yhtiön liiketoimintaa, toimialan dynamiikkaa ja kilpailutekijöitä, yhtiön kilpailuetua, historiallista suoriutumista avainlukujen valossa, johtoa ja muita vastaavia reaalimaailmaan pohjautuvia tekijöitä. Fundamenttianalyysin voi tehdä hyvin myös listaamattomasta yhtiöstä, joskin informaatiota on silloin yleensä rajallisemmin tarjolla. Fundamenttianalyysi poikkeaa siis merkittävästi teknisestä analyysistä, joissa keskitytään osakkeen hintakehitykseen pörssissä ja sijoittajien käyttäytymiseen.

Fundamenttianalyysissa edellä mainittujen tekijöiden ja yhtiön historiallisten taloudellisten avainlukujen perusteella tehdään ennusteita muun muassa tulevaisuuden tuloskehityksestä ja kassavirroista, joiden pohjalta taas pyritään määrittämään yhtiön ”käypä arvo”, tärkeimmät arvoajurit ja riskit. En nyt lähde avaamaan tarkemmin ennustemalleja tai arvonmääritysmenetelmiä, jotka ovat eri yhtiöille kuitenkin erilaisia ja menevät ohi alkuperäisen kysymyksen.

Inderesin laajat raportit ovat mielestäni hyviä esimerkkejä fundamenttianalyysistä. Fundamenttianalyysin tekeminen ei toki vaadi laajan raportin kirjoittamista, mutta raporteissa käsiteltävien asioiden pohjalle fundamenttianalyysi kuitenkin pohjautuu. Yksiselitteistä määritelmää fundamenttianalyysille tuskin on, ja painotukset varmasti poikkeavat eri henkilöiltä kysyttäessä. Silti lähtökohtana on yhtiön liiketoiminnan perusteet, perustellut arviot tulevaisuuden kehityksestä sekä näkemys yhtiön ja sitä kautta osakkeen arvosta.

Toivottavasti tämä vastasi kysymykseen,

Juha