Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Hiljainen kausi

Inderes Q&A 12.07.2018 14:15

Kuinka pitkä on hiljainen kausi ja voiko yhtiö sen aikana vielä antaa negarin tai posarin?

Inderesin kommentti 

Hei,

Tulosvaroitus on julkistettava ilman aiheetonta viivytystä. :)

Finanssivalvonta on määritellyt tulosvaroituksen antamista seuraavasti, "Liikkeeseenlaskijan on annettava tulosvaroitus, jos yhtiön tulos tai taloudellinen asema kehittyy ennakoitua paremmin tai huonommin tai jos yhtiön tulevaisuudennäkymät muuttuvat aiemmin ennakoidusta. Tulosvaroitus on julkistettava ilman aiheetonta viivytystä. Se tulee siis julkistaa sen jälkeen, kun muutos on käynyt todennäköiseksi." (http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Listayhtiolle/Tiedonantovelvollisuus/J...

Hiljaisen jakson (silent period) aikana yhtiön edustajat eivät tapaa analyytikoita, sijoittajia ym. markkinatoimijoita eivätkä kommentoi taloudellista tulosta, markkinoita tai markkinanäkymiä. Hiljainen jakso on tavanomaisesti 30 päivän mittainen (toisinaan 21 pv) ajanjakso ennen taloudellisen tiedon julkistamista.

Lisäksi markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) mukaan, "MAR asettaa liikkeeseenlaskijan johtotehtävissä toimiville ennen osavuosikatsauksen tai vuositilinpäätöksen julkistamista edeltävän 30 päivän pituisen suljetun ikkunan. Suljetun ikkunan aikana kaupankäynti liikkeeseenlaskijan rahoitusvälineellä omaan tai kolmannen lukuun suoraan tai välillisesti on kiellettyä. Suljettu ikkuna soveltuu tilanteisiin, joissa liikkeeseenlaskija on velvollinen julkistamaan osavuosikatsauksen tai vuositilinpäätöksen sen kauppapaikan sääntöjen mukaisesti, jolla liikkeeseenlaskijan osakkeet on otettu kaupankäynnin kohteeksi, tai kansallisen lainsäädännön mukaisesti." (http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Saantely/Saantelyhankkeet/mar/19_artik...)