Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Hintaväli listautumisessa

Inderes Q&A 25.09.2017 18:33

Hei! Miten listautumisannissa muodostetaan hinta jos "Yleisöannissa tarjottavien osakkeiden alustava hintaväli on 10,25‒11,50 euroa tarjottavalta osakkeelta."?

Inderesin kommentti 

Hei,

Yleisesti listautumisanneissa hinnanmuodostus toteutetaan hintavälille siinä vaiheessa, kun merkintöjen määrä niin instituutioiden, henkilöstön kuin muidenkin sijoittajien osalta on selvinnyt. Ylimerkityissä anneissa antiin osallistuneille määritetään tavanomaisesti minimimäärä, jonka kaikki antiin osallistuneet saavat, ja loput osakkeet puolestaan määrittyy prosenttiosuutena suorassa suhteessa minimimäärän ylittyneistä merkinnöistä.