Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Hei, Hoivatiloilla on vielä käyttämättä hieman yli puolet hallituksen valtuutuksesta enintään 10 miljoonan osakkeen tarjoamiseksi anneissa. Miten todennäköisenä pidätte antia esimerkiksi vuoden 2018 aikana? Miten esim. valtuutuksen mukaisen reilun 5 miljoonan osakkeen onnistunut anti mahdollisesti vaikuttaisi osakkeen arvostukseen ja tulevaisuuden näkymiin?

Inderesin kommentti 

Hei,
Hoivatiloilla on seuraavaan yhtiökokoukseen tai korkeintaan 30.4.2018 saakkaa voimassa valtuutus enintään 5,5 miljoonan osakkeen liikkeeseenlaskemiseksi. Olemme arvioineet, että yhtiön tase mahdollistaa nykyisen hankekannan toteuttamiseen (Q2’17 käynnissä 93 MEUR:n edestä kiinteistöhankkeita ja kesän jälkeen sovittu 30 MEUR:n edestä hankkeita), mutta tämän jälkeen yhtiön nykyisen kasvuvauhdin ylläpitäminen vaikeutuu ilman oman pääoman keräämistä. Pidämme siten todennäköisenä, että yhtiö tulee lähivuosina keräämään lisää omaa pääomaa ja pidämme anti vuonna 2018 mahdollisena.

Huomautamme, että osakeannit eivät kuitenkaan ole Hoivatilojen ennusteissamme mukana niihin liittyvän epävarmuuden takia.

Annin vaikutus riippuisi siitä millä osakekurssitasolla se saataisiin toteutettua ja myös siitä, toteutetaanko se merkintäoikeusantina (usein kalliimpi) vai suunnattuna antina. Pääsääntöisesti voisi sanoa, että osakeanti voisi aluksi painaa osakekurssia alaspäin, koska osakeannit tehdään usein pienellä alennuksella antia edeltäneeseen osakekurssitasoon sijoittajien kiinnostuksen herättämiseksi. Tämän jälkeen vaikutus olisi näkemyksemme mukaan Hoivatiloille lähtökohtaisesti positiivinen, mikäli se toteutettaisiin lähellä nykyistä osakkeen markkinahintaa. Tämä johtuu siitä, että uusilla pääomilla yhtiö voisi vauhdittaa kasvuvauhtiaan rakennuttamalla lisää kiinteistöhankkeita ja näin sillä olisi mahdollista ylläpitää nykyistä poikkeuksellisen korkeaa pääoman tuottoa (H1’17 oman pääoman tuotto 30,6 %), mikä heijastuisi osakkeen arvostustasoon positiivisesti. Kasvu on Hoivatiloille myös pääsääntöisesti skaalautuvaa, koska sen kiinteät kulut eivät kasva samassa suhteessa kiinteistöportfolion kasvun kanssa ja myös tämä skaalautumisvaikutus heijastuisi osakkeeseen positiivisesti.

Katso myös aiempi kysymys ja keskustelu liittyen Hoivatilojen käyvän arvonmuutoksiin ja kehityskatteeseen https://www.inderes.fi/kysymys/hoivatilojen-tulosennusteet