Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Suomen Hoivatilojen tulosraportissa EBIT ja tulos ennen veroja ovat merkittävästi suuremmat kuin liikevaihto. Mistä moinen johtuu? (otsikko muokattu informatiivisemmaksi)

Inderesin kommentti 

Suomen Hoivatilojen raportoima liikevaihto sisältää kiinteistöistä saadut vuokratuotot sekä muun myynnin. Nämä erät ovat kassavirtaperusteisia.

Liikevaihdon alapuolella yhtiö raportoi taas kiinteistöyhtiönä tyypilliseen tapaan erillisenä eränä sijoituskiinteistöjen luovutukset ja käyvän arvon muutokset, jotka olivat viime vuonna esimerkiksi 14,8 MEUR eli selvästi suurempia kuin liikevaihto (7,4 MEUR). Yhtiön rakennuttamisesta syntyvä kehityskate ei siis näy liikevaihdossa, vaan vasta sen alapuolella.