Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Jessen jutun mukaan hänen arvioimansa vv 2019-20 hankekanta alkaa olla pian paketissa. Jos mennään yli 200 M€, onko pääomahuolto kunnossa vai tullaanko omistajien taskuille?

(otsikkoa muokattu)

Inderesin kommentti 

Hei,

Odotamme yhtiön keräävän lisää omaa pääomaa vuonna 2019 tai 2020. Hoivatilat on historiansa aikana kasvanut osakeantivetoisesti ja yhtiö on useaan otteeseen aikaisemmin kertonut tarvitsevansa tulevaisuudessa myös omaa pääomaa kasvunsa rahoittamiseksi. Me ennustamme yhtiön toteuttavan hankinta-arvolla mitattuna 210 MEUR:n edestä kiinteistöhankkeita vuosina 2019-2020. Ennusteessamme yhtiön omavaraisuusaste laskee vuoteen 2021 mennessä noin 29 %:iin eli hieman alle yhtiön taloudellisen tavoitteen mukaisen tason (tavoite keskimäärin vähintään 30 % omavaraisuusaste 2019-2021). Hoivatilojen pääoman tarpeeseen vaikuttaa lisäksi lainojen kovenanttiehdot, joita yhtiö ei ole julkisesti avannut. Olemme kuitenkin arvioineet, ettei yhtiö todennäköisesti pysty nostamaan LTV-% tasoa yli 65 %:n. Myös tämä raja arviomme mukaan tulee vastaan vuonna 2021 ennustamallamme investointitahdilla eli käytännössä yhtiö tarvitsee lisää omaa pääomaa tätä ennen jatkaakseen nykyistä kasvuvauhtiaan.

Hoivatilat tuskin jättää oman pääoman keräämistä aivan viime tinkaan ja arvioimme yhtiön ryhtyvän hyvissä ajoin valmistelemaan sitä. Pidämme siksi todennäköisenä, että osakeanti tulee tapahtumaan seuraavan noin vuoden kuluessa. Suhtaudumme antiin pääsääntöisesti myönteisesti, koska yhtiön pystyy sijoittamaan antivaransa erittäin kannattavasti (2018 ROE-% 25,4 %) ja uusilla varoilla vauhdittamaan kasvuaan. Yhtiön viimeksi vuonna 2017 toteuttama osakeanti (31,5 MEUR) tapahtui lisäksi vain 3,4 % alle antia edeltäneen päätöskurssin ja emme pidä nytkään merkittävää diluutiota (laimennusvaikutus) todennäköisenä.

Hoivatilojen maaliskuussa kokoontunut yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuuden enintään 5,08 miljoonan osakkeen liikkeeseen laskemiseen. Valtuutus on voimassa 30.6.2020 asti. Tämä vastaisi nykyisellä kurssitalolla noin 48 MEUR:n antia. Pidämme todennäköisenä, että anti tulee olemaan tätä luokkaa.

Terveisin Jesse