Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Hoivatilojen D&A

Inderes Q&A 19.06.2019 10:09 Hoivatilat

Kiitos mainiosta Hoivatilat-analyysistä. Sivistäisittekö vielä kertomalla, missä yhtiön omistamien kiinteistöjen poistot ja arvonalentumiset näkyvät tuloslaskelmalla? Poistot-rivillä raportin ennusteessa oli pelkkää nollaa.

Inderesin kommentti 

Kiitos palautteestasi ja kysymyksestäsi!

Hoivatilat ei tee omistamiinsa sijoituskiinteistöihin poistoja, vaan arvottaa ne muiden pörssin kiinteistöyhtiöiden tavoin käypään arvoon kirjanpitosäädösten mukaisesti (IFRS 13 ja IAS 40). Ulkopuolinen arvonmäärittäjä (viime vuosina Realia) määrittää Hoivatilojen kiinteistöjen käyvän arvon puolivuosittain ja valmiit kiinteistöt arvotetaan tämän mukaan. Keskeneräiset kiinteistöt arvotetaan valmiusaste huomioiden ja alle 10 %:n valmiusasteen kiinteistöt arvotetaan hankintamenoon. Käytännössä arvioitsija laatii jokaisesta kiinteistöstä erillisen, kiinteistön arvon määrittävän arvolaskelman. Mikäli tämän perusteella muodostuu arvonmuutoksia aikaisempaan laskelmaan verrattuna niin erotus kirjataan tuloslaskelmaan riville ”Sijoituskiinteistöjen luovutukset ja käyvän arvon muutokset”. Hoivatiloilla on myös pieniä poistoja tuloslaskelmassa (2018 olivat 34 TEUR). Nämä olivat aineettomiin hyödykkeisiin ja koneisiin ja kalusteisiin liittyviä poistoja.

Terveisin Jesse