Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Touhula lienee Hoivatilan suuri asiakas. Viime aikoina Touhulasta on ollut mediassa negatiivista juttua mm. hoitajamitoituksista useampia kertoja. Kiinnostaisi kuulla, onko Touhula ”varma” asiakas. Voiko laueta vuokralaisriskiä ja kuinka suurta osaa Toihula edustaa liikevaihdosta?

Inderesin kommentti 

Hoivatilat ei ole julkisesti kertonut sen eri asiakkaiden osuutta liikevaihdosta. Julkisesti on kerrottu, että kolme suurinta asiakasta vastaa noin 54 % vuokrasopimuskannasta. Meidän käsityksemme mukaan Touhula on huomattava asiakas Hoivatiloille.

Pidämme todennäköisenä, että tiukempi hoitajamitoitus on Suomeen tulossa ja tästä tulee todennäköisesti aiheutumaan ylimääräisiä kustannuksia yksityisille hoivaoperaattoreille ainakin vanhushoivan osalta. Emme kuitenkaan odota, että tällä tulisi olemaan suoria välittömiä vaikutuksia hoivakiinteistöjen omistajiin. On tärkeä huomata, että Hoivatilojen vuokrasopimukset ovat sitovia määräaikaisia sopimuksia ja niiden keskimaturiteetti oli H1’19 lopussa 14,9 vuotta. Käytännössä pääsääntöisesti Hoivatilojen asiakkaat eivät pääse irti vuokrasopimuksista muuta kuin konkurssin kautta.

Touhula on Suomen suurin yksityinen päiväkotiketju ja sen kannattavuus on tilinpäätöstietojen mukaan ollut viime vuosina kohtuullisen hyvää (EBIT-% 2015-2018 3,5-10,4 % vuosittain). Sen pääomistaja on merkittävä Ruotsalainen pääomasijoitusyhtiö EQT (omistaa yhtiöstä 79 %). EQT:n hallinnoitava varallisuus oli viime vuonna yli 40 miljardia euroa ja taustalla on taas tunnettuja sijoittajia mm. Investor AB (Wallenbergit). EQT on vastuullinen sijoittaja ja se on myös kertonut olevansa Touhulassa pitkäaikainen omistaja. Touhula on erityisesti näiden perusteella meidän arvion mukaan suhteellisen turvallinen asiakas Hoivatiloille.

Yt. Jesse