Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Moi! Millaisia positiivisia ja negatiivisia vaikutuksia Avidlyn inbound-liiketoimintaan olisi sillä, jos joku alan toimija (esim. Salesforce tai Adobe) ostaisi Hubspotin itselleen. Olisiko kokonaisvaikutus lähtökohtaisesti positiivinen vai negatiivinen?

Inderesin kommentti 

Kiitos haastavasta ja mielenkiintoisesta kysymyksestä, johon emme kuitenkaan pysty valitettavasti tarjoamaan tyhjentävää vastausta.

Mainitsemasi yhtiöt, Salesforce ja Adobe eivät todennäköisesti ole kiinnostuneita HubSpotista, koska molemmilla yhtiöillä on jo ratkaisut tälle alueelle (Adobe osti Marketon vuonna 2018 ja Salesforce Pardotin muutamia vuosia sitten). On kuitenkin hyvin mahdollista, että HubSpotin ostaa tulevaisuudessa joku muu iso ohjelmistotalo osaksi kokonaistarjoamaansa. Tällöin HubSpot-konsulttitalojen rooli todennäköisesti muuttuisi ja heidän pitäisi esimerkiksi kyetä tarjoamaan asiakkailleen entistä laajempia kokonaisuuksia pelkän HubSpot-konsultoinnin lisäksi tai pyrkiä tarjoamaan myös muiden päämiesten palveluita. Se, että olisiko tämä positiivista vai negatiivista Avidlylle riippuisi mm. siitä, miten laajaksi konsulttien rooli muodostuisi yrityskaupan jälkeen, olisiko Avidlyllä  käytössään uuden roolin mukaiset resurssit, ja miten nopea muutos olisi HubSpot-tarjooman ja -kysynnän näkökulmasta.  Avidlystahan voisi tälläisen järjestelyn myötä myös periaatteessa tulla kiinnostava ostokohde suuremmille konsulttitaloille, jotka tarjoavat konsultointipalveluita HubSpotin ostavalle ohjelmistotalolle.  

Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että yhden päämiehen tuotteeseen/palveluun sitoutuminen on konsulttitalon näkökulmasta aina päämiessuhteen jatkuvuuden ja päämiehen tuotteen menestyksen kannalta tietynlainen riski, mutta toisaalta fokusoituminen mahdollistaa yleensä syvemmän suhteen päämieheen (ja sitä kautta kenties paremmat myyntiehdot/tuen) sekä paremman resurssien hallinnan (esimerkiksi rekrytointien, tiedon ja asiakastuen monistamisen sekä erikoisosaamisen muodossa). 

Terveisin,

Petri A.