Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Inflaation ja deflaation vaarat

Inderes Q&A 02.03.2021 11:15

Hei ! Kumpi on vaarallisempi taloudelle, liian korkea inflaatio vai deflaatio ? Perustelut !

Inderesin kommentti 

Hei, ja kiitos kysymyksestä. Simppeli vastaus tähän olisi, että deflaatio on vaarallisempaa taloudelle, koska tasainen inflaatio on se, jonka mm. keskuspankit ovat ottaneet tavoitteekseen. Inflaatiota on väännetty rautalangasta mm. Sijoituskoulussa.

Mielestäni huomio kuitenkin kannattaa kiinnittää kehityksen ja odotusten suhteeseen, sillä huolenaiheeksi taloudessa muodostuu juurikin odottamaton hintojen nousu tai lasku, johon esimerkiksi palkkaneuvotteluissa tai yritysten tekemissä sopimuksissa ehditä sopeutua.

Lisäksi pelkän hintakehityksen vertailun sijaan olennaisempaa on, mistä makrotaloudellisesta ilmiöstä hintojen muutos on lähtöisin. Talouden nousukaudella noussut kokonaiskysyntä ja siitä johtuva inflaatio, eli kysyntäinflaatio, on osa normaalia taloussykliä ja siten hyväkin asia, sillä sitä osataan odottaa. Toisaalta raaka-ainehintojen noususta (esim. öljy) johtuvat inflaatiopaineet voivat olla vaarallisia koko maailmantaloudelle. Öljyn hinta toden totta liikuttaa taloutta: EKP:n paperissa laskettiin, että mikäli öljyn hinta laskee 10 % tarjontapuolen diminoimana, nostaa se globaalia BKT:tä 0,1-0,2 % mutta mikäli lasku on kysynnästä johtuvaa, on vaikutus bkt:hen negatiivinen. Samoin on olemassa pahan talouden lamaannuttavan deflaatiokierteen lisäksi hyvää deflaatiota, jossa tarjonta ylittää kysynnän esimerkiksi teknologisten innovaatioiden myötä. Aihetta on tutkittu mm. täällä.

Ystävällisin terveisin, Marianne