Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Innofactor - kasvuyhtiö?

Inderes Q&A 18.03.2019 11:10 Innofactor

Kysymykseni koskee lähinnä Innofactorin liikevaihtoennustetta tälle vuodelle. Vaikuttaisi, että käytettävissäni on 3 erilaista arviota asiasta: Firma itse lupaa kasvua ja tavoittelee 20% vuotuista kasvua. Inderesin korjattu ennuste puolestaan ennustaa vain 1,5% kasvua tälle vuodelle. Käytettävissäni oleva kolmas ennuste on omani, jonka mukaan pelkästään ennätyskorkea tilauskanta ja tälle vuodelle siirtyneet toimitukset viittaavat usean prosenttiyksikön kasvuun eli merkittävästi korkeampaan kasvuun kuin mitä Inderes ennustaa. Toisaalta Innofactorin itsensä antama 20% vuotuinen kasvutavoite kuulostaa epärealistiselle, etenkin toistuvana. Oma käsitykseni kasvusta on sitä tasoa, etten osaisi vastata otsikon kysymykseen, onko kyseessä kasvuyhtiö, ja otsikon kysymys on enempi asiaan johdatteleva vain. Sijoittajan tulee lopulta luottaa vain itseensä, mutta tämä sijoittaja kokee, että Inderesin ammattilaiset ymmärtävät tämän asian itseäni paremmin. Siksi kysyn, mihin Inderesin maltillinen kasvuarvio perustuu. Heitän ilmoille mahdollisia syitä kysymysmerkeillä, joita voi kommentoida: Firman markkinat eivät ainakaan kasva, firma ei ole erityisen kilpailukykyinen (miksi), ei riitä tekijöitä irtisanomisten jälkeen, ei saada rekrytoitua riittävästi, "sisäiset ongelmat" (joita en täysin hahmota, mitä kaikkinensa ovat), Pohjoismaissa ei saada jalansijaa? Lisäksi kysyisin arvion Innofactorin tulosluvuista, jos 2019 toteutunut LV-kasvu olisi vaikkapa 5 % (tai se firman tavoittelema 20%)?

Inderesin kommentti 

Hei,

Kommentoin aluksi yhtiön omia liikevaihdon kasvutavoitteita. Viittaamasi 20 %:n kasvutavoite on yhtiön oma pitkän aikavälin tavoite. Lisäksi yhtiö ohjeistaa kuluvan vuoden liikevaihdon kasvavan edellisestä vuodesta.

Oma 1,5 %:n kasvuennuste pitää sisällään jo suhteellisen voimakkaan trendimuutoksen verrattuna viime vuoteen, ottaen huomioon yhtiön heikko (-5 %:n) liikevaihdon kehitys H2:lla ja yhtiön henkilöstömäärän 8 %:n lasku viime vuoden aikana. Toki yhtiön hyvä tilauskanta +40 % vertailukaudesta (32 MEUR) tilinpäätöksen aikoihin on historian suurin ja tukee liikevaihdon trendin muutosta. Vuoden 2018 lopun 29,8 MEUR:n tilauskannasta yhtiö arvioi 27,7 MEUR:n tuloutuvan vuoden 2019 aikana, joka on näkemyksemme mukaan hyvä suhdeluku. Maltilliseen kasvuarvioomme huomioimme myös Tanskan liiketoiminnan ongelmat. Kvartaalikehitystä tarkastellessa on huomioitava, että Q4'18:lta siirtyi liikevaihtoa Q1'19:lle Dynasty-tuotteen päivityksestä johtuen.

Sijoitusprofiililtaan kuvaisimme Innofactoria enemmän potentiaaliseksi käänneyhtiöksi, mutta yhtiön on kuitenkin edelleen todistettava käänne numeroilla. Yhtiö on kylläkin historiallisesti kasvanut voimakkaasti, erityisesti yrityskauppojen vetämänä. Tällä hetkellä tase ei kuitenkaan arviomme mukaan anna tilaa uusille yritysostoille, jos osaketta ei käytetä. Lisäksi yhtiö on indikoinut ensisijaisesti fokusoituvansa velan lyhentämiseen.

Arviomme mukaan Innofactorilla on henkilöstömäärän laskusta huolimatta edelleen matalat laskutusasteet. Näin ollen matala liikevaihdon kasvu tulisi suhteellisen hyvällä %-osuudella myös tulokseen. Liikevaihdon voimakkaamman kasvun myötä laskutusaste nousisi ja vaatisi vähitellen myös henkilöstömäärän lisäystä ja sen myötä korkeampaa kulurakennetta.

Toivottavasti tämä antoi lisää työkaluja oman näkemyksen rakentamiseksi.

Terveisin,

Joni