Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Hei, Onko ollut merkkejä siitä, että IH pyrkisi ostamaan pörssistä lisää Oravaa? Kurssi on ainakin laahannut, joten todennäköisesti eivät ole kasvattaneet omistustaan. Eikö nyt IH:n kannattaisi kasvattaa omistusosuuttaan Oravasta, koska Oravaa saa ikään kuin "puoleen hintaan"?

Inderesin kommentti 

Hei,

Kiitos kysymyksestäsi. Emme ole havainneet merkkejä, että Investors House ostaisi lisää Oravan osakkeita emmekä pidä ainakaan huomattavia Oravan osakkeen lisäostoja Investors Houselle (IH) tällä hetkellä kovin todennäköisenä. IH:n omistus Oravassa saavutti vaihtotarjouksen jälkeen 25,2 % ja mikäli se ylittäisi 30 % rajan, joutuisi IH käsityksemme mukaan tekemään arvopaperimarkkinalain mukaisen pakollisen ostotarjouksen kaikista Oravan osakkeista ja emme pidä kovin todennäköisenä, että yhtiö haluaisi tätä nyt tehdä. 25,2 % omistusosuus arviomme mukaan itsessään riittää äänivallaan saavuttamiseen Oravan yhtiökokouksessa ja IH:n tavoitteiden saavuttamiseen Oravan uudistamisen suhteen. Oravan omistuksen kasvattaminen esimerkiksi 29 %, tasolle voisi kuitenkin olla periaatteessa mahdollista mikäli IH saisi hankittua Oravan osakkeita alle 5,40 euron.

Arvopaperimarkkinalaissa on ns. hyvitysvelvollisuus, jonka mukaan julkisen ostotarjouksen tekijä joutuu hyvittämään kaikille ostotarjouksen hyväksyneille mikäli hän hankkii kohdeyhtiön arvopapereita tarjousehtoja paremmin ehdoin eli tässä tapauksessa Oravaa yli 5,40 euron. Investors House on tämän pykälän takia tuskin kiinnostunut hankkimaan Oravaa tätä kalliimmalla, koska se tulisi yhtiölle kalliiksi. Velvollisuus on voimassa 9 kuukautta tarjousajan päättymisestä (13.10) eli 2018 heinäkuuhun asti. Nyt Oravan osake on laskenut alle tämän tason (kirjoitushetkellä Oravan kurssi 5,20 euroa), joten Oravan osakkeiden osto olisi periaatteessa mahdollista IH:lle.
Käytännössä Oravan osakkeiden ostaminen olisi IH:lle taseen puolesta mahdollista. Investors Housen omavaraisuusaste nousi yhtiön mukaan lokakuussa toteutetun Orava Asuntorahaston 25,2 %:n osuuden hankinnan myötä 59 %:iin mikä on selvästi yli yhtiön tavoitteleman tason (vähintään 45 %). Kassavarat (Q3’17: 1,9 MEUR) mahdollistaisivat myös ainakin pieniä välittömiä ostoja.