Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Keskuspankkien taseet !

Inderes Q&A 19.03.2021 9:02

EKP:n Taseen koko suhteessa BKT:hen on huomattavasti suurempi kuin FED:n. Kumpi keskuspankki noudattaa ekonomistin mielestä järkevämpää rahapolitiikkaa ? Keskuspankkien taseet ovat nykyään vahvistuneet jatkuvasti. Missä euromäärissä ja dollarimäärissä kulkee kipuraja ? Kuinka suureksi keskuspankin taseen on järkevä kohota enintään BKT:sta ?

Inderesin kommentti 

Moikka,

ja kiitos kysymyksestäsi! Molemmissa keskuspankeissa tähän koronakriisiin reagoitiin suhteellisen nopeasti. Kriisissä keskiöön on rahapolitiikan rinnalle ja ohikin noussut talouspolitiikka, jonka osalta USA:ssa on ryhdytty selvästi euromaita voimakkaampiin toimiin. Rahapolitiikan paremmuutta on näissä keskuspankeissa vaikea vertailla, sillä Euroopan keskuspankilla on setvittävänään useista talouskehityksiltään eroavista jäsenmaista ja erilaisista talouspolitiikoista koostuva paletti, kun taas Federal Reserve toteuttaa rahapolitiikkaa liittovaltiossa, jossa talouspolitiikka on keskitetympää. Nollakorot puolestaan tuovat omat haasteensa keskuspankeille, ja niitä olen pohtinut makrokatsauksessa täällä.

Tuota kipurajaa taseen koolle bkt:sta on vaikea määrittää, mutta haastavaa sitä on kääntääkään niin kauan kuin valtion velka/bkt-suhde jatkaa kasvuaan.

Yst terv Marianne