Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Terve, Voisinko saada nopean kommentin, mikä on näkemyksenne koronan vaikutuksesta Talenomiin?

Inderesin kommentti 

Kysyimme koronan vaikutuksesta suoraan Talenomilta!

Yhtiön kommentti 

Olen luonnollisesti saanut kyselyjä koronaviruksen vaikutuksesta liiketoimintaamme. Koko ajan taudin kuvasta ja sen vaikutuksesta talouteen tihkuu lisätietoja, mutta on täysin mahdotonta vielä sanoa sen kokonaisvaikutusta liiketoimintaamme.

Nykyasiakkaiden palveleminen onnistuu lähes normaalisti tällä hetkellä. Työskentelemme mahdollisimman paljon etänä, jos se suinkin on mahdollista. Toimistot ovat auki ja vain yksittäisiä henkilöitä on niissä töissä, lähinnä postin käsittelyyn liittyen, jotta työt saadaan tehtyä. Palveluiden tuottamisessa meillä auttaa korkea digitaalisuusaste. 96 % kaikista meille tulevasta aineistosta jo ennestään tulee muuten kuin paperilla. Liikevaihdostamme jatkuvaa on 90 %, johon koronalla ei ole välitöntä vaikutusta.

Nykyasiakkaiden palvelemiseksi olemme suunnanneet aktiivisia toimia, jotka keskittyvät lähinnä kassan riittävyyteen mm. Talenomin rahoituspalvelujen tarjoaminen, ennakkoverojen takaisinhakua, verottajan maksuaikojen uudelleen neuvottelua, laajaa kassasimulointityökalua Talenom Onlinessa, erilaisia neuvontapalveluja rahoitusneuvotteluihin, kassaennustamiseen, työvoiman supistamiseen jne.

Uusasiakashankinnassa korona vaikuttaa eniten. Siellä olemme siirtyneet etätapaamisiin ja muuttaneet myös myynnin kärkeä yhä enemmän akuuttia tarpeita palvelemaan mm. rahoituspalvelut ja siihen liittyvä neuvonta. Koronan kestosta riippuu, onko sillä vaikutusta liiketoimintaamme.

Korona siis varmasti vie liikevaihtoa, mutta myös aktiivisilla toimilla tuo meille tuottoja. Kokonaisuutena henkilökohtainen arvioini on, että korona vaikuttaa, mutta sen kokonaisvaikutus alkaa selvitä vasta huhti-toukokuussa. Kaikki riippuu oikeastaan koronan kestosta ja siitä, kuinka voimakkaasti julkinen hallinto tukee yrityksiä selviämään sokin yli, jotta konkursseja ei tulisi. Konkurssienkin sattuessa yleensä tilitoimistot hoitavat konkurssipesät loppuun. Meille lama vaikuttaa aikaisempien kokemusten mukaan noin puolen vuoden viiveellä.

Terveisin,

Otto-Pekka Huhtala
Talenom