Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Nokialla on yhtenä tulevaisuuden liiketoiminnan osa-alueena yritysmarkkina eli yksityiset langattomat verkot. Miten näette Nokian positioituneen tälle alueelle? Aamarissa 20.11.2019 kerroitte: "Markkinatutkimusyhtiö ABI Research on arvioinut langattomien verkkojen yritysmarkkinan kasvavan 16,3 miljardiin dollariin vuonna 2025", mikä vaikuttaisi ainakin kohtuulliselta markkinalta Nokian nykyisen liikevaihdon (~23-24mrd) rinnalla, mikäli tuota markkinaa ei tarvitse kovin monen pelaajan kesken jakaa. Onko Nokialla siis samat kilpailijat tällä markkinalla kuin globaalilla 5G markkinalla (Huawei, Ericsson) vai kenties muitakin ja kuinka nämä kilpailijat ovat asemoituneet/ ottaneet markkinaosuutta? Samassa aamarissa kirjoititte, että marginaalit kuitenkin ovat tällä markkinalla hieman vähemmän paineessa kuin operaattorien kanssa touhutessa. Voitteko hieman selventää, minkälaisista marginaaleista tässä puhutaan vs. operaattoriverkkopuolella? Eli summa summarum: voidaanko odottaa, että tästä tulisi Nokialle jossain vaiheessa merkittävä liikevaihto- ja/tai tulosajuri?

Inderesin kommentti 

Moi!
 

Yrityssektorin asiakkaat ovat yksi Nokian kasvustrategian kulmakivistä. Liiketoiminta on tällä puolella vielä pientä, mutta kasvaa selvästi operaattoripuolta nopeammin. 5+ vuoden tähtäimellä alueesta voi muodostua Nokian mittakaavassa merkittävä liiketoiminta, jolla on selkeät tuotekehityssynergiat operaattoripuolelle. Onnistuessaan muutos on lähinnä se, että Nokia onnistuu kampeamaan itsensä nykyiseltä lähestulkoon nollakasvun markkinalta (markkinan pitkän aikavälin kasvu) asemaan, jossa sen kokonaiskohdemarkkina pitkällä aikavälillä on kasvava. Rajeev Suri on aiemmin todennut tämän olevan markkina, johon Nokia ei ole menossa, vaan markkina, joka on tulossa Nokian luokse.

Kilpailukenttä tällä puolella on hajanainen, kun markkina on vielä nuori ja epäkypsä. Markkinaa tähyävät erikoistuneet toimijat ja internet-jätit kuten Amazon. Lisäksi operaattorit ovat luonnollisesti hyvin kiinnostuneita palvelemaan tätä markkinaa, koska se tarjoaa kasvumahdollisuuden niiden ydintoiminnan kipuillessa kasvun kanssa. Nokian etuna on sen teknologinen osaaminen ja kyvykkyys toimittaa kokonaisratkaisuna verkot. Haasteena geeniperimältään operaattoreita palvelevalle yritykselle on se, kuinka sen myyntiorganisaatio onnistuu murtautumaan luonteeltaan erilaiseen asiakaskenttään. Lisäksi operaattoreiden tähytessä myös tätä markkinaa saattavat nykyiset asiakkaat kokea Nokian astuvan heidän varpailleen sen yrittäessä palvella yritysasiakkaita suoraan, eikä operaattorin laitetoimittajana.

Marginaaleista on vaikea tässä vaiheessa todeta muuta kuin niiden olevan korkeampia, kuin operaattoripuolella. Tämä perustuu siihen, että kasvava yrityspuolen markkina on luonteeltaan erilainen kuin verisesti kilpailtu ja hitaasti kasvava operaattorimarkkina, jossa ostajilla on tunnetusti hyeenamaiset ostokoneistot.

T. Mikael