Sauli mainitsi messujen Heikkilä & Vilenissä odottavansa mallisalkun tuottavan tänä vuonna tai lähivuosina 10-12% (ei sanatarkka lainaus). Onko arvio yhä validi? Viime vuosi meni miinukselle, ja makro lienee synkkenemään päin. Tavoite tuntuu näkymät huomioiden melko kovalta.

Inderesin kommentti 

Hei,

Puhuin tässä pitkän aikavälin (+5v) tuotto-odotuksesta ja en missään nimessä viitannut 12kk tuotto-odotukseen. Pitkällä aikavälillähän osakkeen tuotto-odotus muodostuu kolmesta komponentista: 1) tuloskasvu 2) osingot 3) kertoimien muutokset. Messujen aikaan tilanne oli mallisalkussamme se, että kertoimien muutoksille ei juurikaan ollut tilaa (kertoimet pääosin linjassa hyväksyttävien tasojen kanssa) ja näin ollen tuotto-odotus nojasi etenkin tuloskasvuun sekä osinkoihin. Tilanne ei ole oleellisesti muuttunut messujen jälkeen. Yksittäisissä yhtiöissä toki myös kertoimissa alkaa olla nousuvaraa (kurssi laskenut tulosennusteita enemmän), mutta pääosin salkun lähivuosien tuotto nojaa yhtiöiden tuloskasvuun sekä pienemmässä määrin osinkoon (salkkumme osinkotuotto on suhteellisen matala). Makron heikentyminen toki painaa tätä tuloskasvua jonkin verran, mutta vastapainona makron heikentymisen luoma pörssilasku tarjoaa mahdollisuuksia pistää salkkumme isohkoa käteispositiota töihin hyvällä tuotto-odotuksella.

Kokonaisuutena näenkin, että tuo 10-12 %:n tuottotaso on edelleen validi seuraavaa 5v ajatellen. Historiallisiin +20 %:n tuottotasoihin vaadittaisi voimakasta tukea kertoimien muutoksista (keskimääräisen salkkuyhtiön pitäisi olla selvästi aliarvostettu) ja valitettavasti näin ei tällä hetkellä ole. Tämä ei luonnollisesti tarkoita, että mallisalkku tuottaa tulevina vuosina joka vuosi 10-12 % (tuskin yhtenäkään). Lyhyellä aikavälillä kertoimien muutoksien vaikutus tuottoon on iso ja näin ollen tuotto-odotusta on syytä analysoida pidemmällä aikavälillä, missä lyhyen aikavälin kertoimien heilunnan merkitys pienenee.

-Sauli