Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Mallisalkun lisäykset

Inderes Q&A 06.04.2021 9:08 Mallisalkku

Onko mallisalkku ikinä historiassaan ostanut lisää omistamaansa osaketta sen jälkeen, kun osakkeen arvo on noussut? Mikä mallisalkun suhtautuminen lisäämiseen ylipäätään on?

Inderesin kommentti 

Hyvä kysymys!

Mallisalkku on ostanut lisää omistamaansa osaketta historiassa ainakin Revenion, Taalerin ja Nohon (silloin Restamax) kohdalla. Revenion ostot taidettiin kuitenkin tehdä suunnilleen samoilla. Noho on sellainen esimerkki, missä ostimme selkeään nousuun: ensimmäinen osa ostettiin ~3,5 euroa ja toinen hieman alle viiden euron. Nohossa oli silloin erikoistilanne, jota hyödynsimme. Ehkä tuolta historiasta muutakin löytyisi, kun tutkisi tarpeeksi, mutta nämä tuli nyt pintapuolisella tarkastelulla ja heikoilla muistijäljillä.

Mallisalkun suhtautuminen lisäämiseen on sinänsä positiivinen, jos arvostus on edelleen houkutteleva ja tarina etenee oikeaan suuntaan. On kuitenkin selvää, että käytännössä tätä ei ole paljoa tapahtunut. Mallisalkun heikkouksiin kuuluukin se, että olemme olleet huonoja ostamaan nousuun. Parhaita tapauksia olisi voitu ostaa merkittävästi enemmänkin aikoinaan. Osittain tämä perustuu salkunhallinnallisiin syihin, sillä emme halua liian suuria painottumia Mallisalkkuun. Osa lienee ihan peruspsykologiaa, minkä pohjalta meidän olisi varmaan helpompi painaa keskihintaa kuin nostaa sitä.

Yksi syy on myös se, ettei me missään tapauksessa haluta olla syy siihen, että osake nousee. Mahdolliset voimakkaat kurssireaktiot Mallisalkun kauppoihin saavat meidät välttämään esimerkiksi pieniä lisäyksiä, jotka voisivat hyvin olla hyvin järkeviä yksityissijoittajan salkussa. Jos reaktioista Mallisalkun kauppoihin ei tarvitsisi huolehtia eikä ”prosessi” olisi suhteellisen raskas toteuttaa, Mallisalkullakin olisi enemmän ajallista hajautusta ja useampia pienempiä lisäyksiä erityisesti vähemmän vaihdettaviin yhtiöihin. Tällä hetkellä Mallisalkku haluaa ottaa positionsa lähtökohtaisesti kerralla, toki jättäen mahdollisuuden lisäyksiin pidemmällä aikavälillä.

Tiivistäen: suhtautuminen lisäyksiin on siis positiivinen, mutta käytännön tasolla toteutus on erinäisistä syistä jäänyt usein puolitiehen!

Hyviä sijoituksia,

Juha